Etusivu Työmme Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatus

Tehokas tapa tehdä ihmisoikeustyötä.

Tieto omista ja muiden oikeuksista, niiden loukkauksista ja tavoista ratkaista ongelmia auttaa jokaista kansalaista osallistumaan aktiivisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen, joko omassa lähiympäristössä tai toisella puolella maapalloa

Toimi nyt

Kirjoita kirje tai toteuta oppitunti ukrainalaisen sateenkaariaktivistin puolesta

Vitalina Koval on omistautunut sateenkaariyhteisön oikeuksien puolustamiselle. Äärioikeiston hyökkäyksistä huolimatta hän jatkaa toimintaansa.

Kouluille ja oppilaitoksille

Paivatyokerays_250x86

Päivätyökeräys

Amnestyn päivätyökampanjan teemana 2018 on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Anna päivän palkka Amnestyn tukemiseksi!

KirjeitaVapaudelle_500x172

Koulujen kirjemaraton

Ilmoita koulusi tai luokkasi mukaan maailman suurimpaan ihmisoikeuskampanjaan 4.11.-13.12.!

Amnesty-Decoders_500x171

Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät Amnestyn ja muiden järjestöjen tuottamia materiaaleja ihmisoikeuksien käsittelyyn.

Opiskele itsenäisesti ihmisoikeuksista

500x171_ihmisoikeuskasvatus

Kansainväliset verkkokurssit

Opiskele itsenäisesti ja ilmaikseksi ihmisoikeuksista Amnestyn verkkokursseilla. Tällä hetkellä 

pride_blogi_2_500x171

Johdatus ihmisoikeus­ajatteluun

Avoin 1-5 opintopisteen opintokokonaisuus ihmisoikeuksista.

500x171_vetskukuva_trans

Luentoja perus- ja ihmisoikeuksista

Opiskele perus- ja ihmisoikeuksista Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla.

Miten Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta?

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Kampanjoimme kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämällä varoja päivätyökeräyksellä. Päivätyökeräyksen teemana 2018 on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Tuemme kampanjoivia kouluja ja opettajia työssään verkkokoulutuksella.Koulutamme aktivistejamme, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa.

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Työn tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen Suomessa – niin opettajien, kasvattajien kuin viranhaltijoidenkin. Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden hankkeiden ja verkostojen yhteistyön pohjalta on syntynyt mm. kaikille avoin Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssi ja eri opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus. Olemme mukana myös Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa, sekä sitä edeltäneessä Koulu maailmaa muuttamaan -opettajien täydennyskoulutushankessa.

Ota yhteyttä: ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åman emma.aman@amnesty.fi

Seuraa meitä: