Etusivu Työmme Ihmisoikeuskasvatus

Ihmisoikeuskasvatus

Tehokas tapa tehdä ihmisoikeustyötä.

Tieto omista ja muiden oikeuksista, niiden loukkauksista ja tavoista ratkaista ongelmia auttaa jokaista kansalaista osallistumaan aktiivisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen, joko omassa lähiympäristössä tai toisella puolella maapalloa.

Miten Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta?

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Kampanjoimme kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämällä varoja päivätyökeräyksellä. Päivätyökeräyksen teemana 2018 on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Tuemme kampanjoivia kouluja ja opettajia työssään  verkkokoulutuksella.Koulutamme aktivistejamme, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa.

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Työn tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen Suomessa –  niin opettajien, kasvattajien kuin viranhaltijoidenkin. Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden hankkeiden ja verkostojen yhteistyön pohjalta on syntynyt mm. kaikille avoin Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssi ja eri opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus. Olemme mukana myös Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa, sekä sitä edeltäneessä Koulu maailmaa muuttamaan -opettajien täydennyskoulutushankessa.

Ota yhteyttä: ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åman emma.aman@amnesty.fi

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta ja -vaikuttamistyöstä.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyön muodot 2018

Huom! Emme enää tee perinteisiä kouluvierailuja.

Päivätyökeräyksellä tuet Amnestyn työtä

Amnestyn päivätyökampanjan teemana 2018 on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa syrjitään, vangitaan, pahoinpidellään ja jopa tapetaan seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi pidätetyt tai vangitut ihmiset ovat mielipidevankeja ja vaadimme heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan. Yhdessä voimme auttaa. Anna päivän palkka Amnestyn tukemiseksi. Lue lisää päivätyökeräyksestä. Päivätyömateriaalit löytyvät myös ruotsiksi.

Järjestä kirjemaraton koulussasi 5.11.-14.12.2018, ilmoittaudu mukaan!

_mg_3813Muutetaan maailmaa. Vetoomuskirjeen kirjoittaminen on tehokas tapa toimia vaarassa olevien ihmisten puolesta. Viranomaiselle osoitettu vetoomus painostaa lopettamaan ihmisoikeuksien loukkaamisen, ja tutkitusti edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Viesteissä on voimaa! Kirjemaratonissa oppilaat toimivat vaarassa olevan ihmisen puolesta. Vetoomuskirje viranomaisille tai solidaarisuusviesti henkilöille kirjoitetaan valmiin materiaalin pohjalta.

Tietoa ja taitoa. Maratonin voi toteuttaa koko koulun yhteisenä teemapäivänä tai osana esimerkiksi äidinkielen, englannin, uskonnon, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, filosofian, terveystiedon tai historian opetusta.

Mitä kirjemaratonissa opitaan?

  • Ihmisoikeuksia. Oppilaat saavat lisää tietoa ihmisoikeuksista.
  • Kirjoittamista. Vetoomuskirjeen laatimisen kautta opitaan lisää vaikuttavasta ja virallisesta kirjoittamisesta.
  • Aktiivista kansalaisuutta. Oppilaat kehittyvät aktiivisina toimijoina. Maraton on mahdollisuus osallistua ihmisoikeuksien puolesta tehtävään työhön konkreettisella tavalla. Opettajilla on mahdollisuus osallistua 1h pituiseen kirjemaraton webinaariin.

Lue lisää vuoden 2018 kampanjasta ja ilmoittaudu mukaan!

Kirjemaraton järjestetään myös ruotsiksi, lue lisää täällä.

Amnesty koulussa -facebook sivu

Seuraa Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen uusimpia kuulumisia Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/amnestykoulussa/

Ihmisoikeudet.net

diskdukIhmisoikeudet.net on Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton kokoama ja ylläpitämä ihmisoikeuskasvatussivusto opettajille ja kasvattajille. Ihmisoikeudet.net sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Opettajalle -osiosta löytyy runsaasti opetusmateriaaleja oppilaitoksissa toteutettavaksi. Hanketta rahoittaa Ulkoministeriö.

Johdatus ihmisoikeusajatteluun verkkokurssi ihmisoikeudet.netissä

Yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä itseopiskeluun suunnattu avoin 1-5 opintopisteen opintokokonaisuus ihmisoikeuksista. Kurssin sisältö: ihmisoikeussopimukset ja oikeudet, ihmisoikeuspuolustajat, sananvapaus, syrjintä ja yhdenvertaisuus, liikkuvuus, ihmisoikeudet ja kehitys.

Kansainväliset verkkokurssit

Amnesty International Massive Open Online Course (MOOC)

Amnesty on tuottanut kolme kansainvälistä verkkokurssia, jotka ovat itsenäisesti suoritettavissa. Kursseja löytyy teemoista ilmaisunvapaus, pakolaisten oikeudet sekä ihmisoikeuspuolustajat. Kursseja voi suorittaa englanniksi, ranskaksi, espanjaksi ja arabiaksi. Verkkokurssit koostuvat opetusmoduuleista, joista kunkin suorittamiseen kuluu arviolta n. 3-5 tuntia. Tutustu kursseihin täällä.

Amnesty Human Rights Academy

Amnestyn Human Rights Academy sisältää itsenäisesti suoritettavia, lyhyitä kursseja. Kurssien teemoina ovat johdanto ihmisoikeuksiin, ilmaisunvapaus, johdanto ihmisoikeuspuolustajien työhön sekä Write for Rights – Kirjeitä vapaudelle -kampanja. Kursseja voi suorittaa englanniksi, ranskaksi, espanjaksi ja arabiaksi. Kurssit ovat eripituisia ja niitä voi suorittaa omassa tahdissa. Tutustu kursseihin täällä.

Oppimateriaalit

Amnesty on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottanut valmista materiaalia opettajille ja kouluttajille, jotka haluavat pitää ihmisoikeusasioita esillä kasvatustyössään. Materiaalipankistamme löydät mm. kidutuksen vastaisen kirjapiirin, Mun rajat-opetusmateriaalin, sekä linkkejä Amnestyn opetusmateriaaleihin sosiaalisessa mediassa. Tutustu tästä materiaalipankkiimme.

Seuraa meitä: