Työmme

Ihmisoikeuskasvatus

Tehokas tapa tehdä ihmisoikeustyötä.

Tieto omista ja muiden oikeuksista, niiden loukkauksista ja tavoista ratkaista ongelmia auttaa jokaista kansalaista osallistumaan aktiivisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen, joko omassa lähiympäristössä tai toisella puolella maapalloa.

Miten Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta?

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Koulutamme aktivistejamme, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Kampanjoimme kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämällä varoja päivätyökeräyksellä. Päivätyökeräyksen teemana 2017 on pakolaisten oikeudet. Tuemme kampanjoivia kouluja ja opettajia työssään  verkkokoulutuksella.

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Työn tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen – ja koulutukseen Suomessa niin opettajien, kasvattajien kuin viranhaltijoidenkin. Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Näiden hankkeiden ja verkostojen yhteistyönpohjalta on syntynyt mm. kaikille avoin Johdatus ihmisoikeusajatteluun -verkkokurssi ja eri opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus. Olemme mukana myös Koulu maailmaan muuttamaan -opettajien täydennyskoulutushankessa.

Ota yhteyttä: ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Emma Åman emma.aman@amnesty.fi

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta ja -vaikuttamistyöstä.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyön muodot 2017

Huom! Emme enää tee perinteisiä kouluvierailuja.

Päivätyökeräyksellä tuet Amnestyn työtä

Amnestyn päivätyökampanjan teemana 2017-2018 on pakolaisten oikeudet. Maailmassa on tällä hetkellä eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan. Heistä puolet on lapsia. Vuoden 2016 elokuuhun mennessä yli 2800 pakolaista oli hukkunut Välimerellä pyrkiessään turvaan Eurooppaan. Yhdessä voimme auttaa. Anna päivän palkka Amnestyn tukemiseksi. Lue lisää päivätyökeräyksestä. Päivätyömateriaalit löytyvät myös ruotsiksi.

Järjestä kirjemaraton koulussasi 6.11.-15.12.2017

_mg_3813Muutetaan maailmaa. Vetoomuskirjeen kirjoittaminen on tehokas tapa toimia vaarassa olevien ihmisten puolesta. Viranomaiselle osoitettu vetoomus painostaa lopettamaan ihmisoikeuksien loukkaamisen, ja tutkitusti edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Viesteissä on voimaa! Kirjemaratonissa oppilaat toimivat vaarassa olevan ihmisen puolesta. Vetoomuskirje viranomaisille tai solidaarisuusviesti henkilöille kirjoitetaan valmiin materiaalin pohjalta.

Tietoa ja taitoa. Maratonin voi toteuttaa koko koulun yhteisenä teemapäivänä tai osana esimerkiksi äidinkielen, englannin, uskonnon, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, filosofian, terveystiedon tai historian opetusta.

Mitä kirjemaratonissa opitaan?

  • Ihmisoikeuksia. Oppilaat saavat lisää tietoa ihmisoikeuksista.
  • Kirjoittamista. Vetoomuskirjeen laatimisen kautta opitaan lisää vaikuttavasta ja virallisesta kirjoittamisesta.
  • Aktiivista kansalaisuutta. Oppilaat kehittyvät aktiivisina toimijoina. Maraton on mahdollisuus osallistua ihmisoikeuksien puolesta tehtävään työhön konkreettisella tavalla. Opettajilla on mahdollisuus osallistua 1h pituiseen kirjemaraton webinaariin.

Lue lisää vuoden 2017 koulujen kirjemaratonista täällä.

Kirjemaraton järjestetään myös ruotsiksi, lue lisää täällä.

Amnesty koulussa -facebook sivu

Seuraa Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen uusimpia kuulumisia Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/amnestykoulussa/

Ihmisoikeudet.net

diskdukIhmisoikeudet.net on Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton kokoama ja ylläpitämä ihmisoikeuskasvatussivusto opettajille ja kasvattajille. Ihmisoikeudet.net sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Opettajalle -osiosta löytyy runsaasti opetusmateriaaleja oppilaitoksissa toteutettavaksi. Hanketta rahoittaa Ulkominsteriö.

Johdatus ihmisoikeusajatteluun verkkokurssi ihmisoikeudet.netissä

Yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä itseopiskeluun suunnattu avoin 1-5 opintopisteen opintokokonaisuus ihmisoikeuksista. Kurssin sisältö: ihmisoikeussopimukset ja oikeudet, ihmisoikeuspuolustajat, sananvapaus, syrjintä ja yhdenvertaisuus, liikkuvuus, ihmisoikeudet ja kehitys.

Oppimateriaalit

Amnesty on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottanut valmista materiaalia opettajille ja kouluttajille, jotka haluavat pitää ihmisoikeusasioita esillä kasvatustyössään. Materiaalipankistamme löydät mm. kidutuksen vastaisen kirjapiirin, Mun rajat-opetusmateriaalin, sekä linkkejä Amnestyn opetusmateriaaleihin sosiaalisessa mediassa. Tutustu tästä materiaalipankkiimme.

Ihmisoikeuskasvatuksen harjoittelija

Emme ota toimistolle lainkaan harjoittelijoita vuonna 2017.

Seuraa meitä: