Abortti ja seksuaalioikeudet
Työmme kohteet

Abortti ja seksuaalioikeudet

Abortti eli raskaudenkeskeytys on olennainen osa seksuaaliterveyspalveluita. Se on myös yksi kiistellyimmistä ihmisoikeusteemoista maailmalla. Vaikka abortti on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, raskaana olevat ihmiset eivät aina pääse keskeyttämään raskautta turvallisesti ja laillisesti.

Abortin sallimisessa on kyse naisten, tyttöjen ja kaikkien raskaana olevien oikeuksien puolustamisesta. YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvovan komitean mukaan rajoittavat aborttilait ovat naisiin kohdistuvaa syrjintää.

Miten Amnesty kampanjoi aborttioikeuden puolesta?

Oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on ihmisoikeus. Amnestyn mukaan jokaisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä päätäntävalta siitä, haluaako lapsia ja milloin.

Amnesty ei ota kantaa eettiseen keskusteluun siitä, milloin elämä alkaa. Amnestyn aborttikanta perustuu kansainväliseen oikeuteen ja käytäntöihin, joiden mukaan ihmisoikeudet alkavat syntymästä, eivät ennen sitä. Kansainvälinen oikeus ei siis määrittele sikiön tai alkion oikeuksia.

Amnestyn kampanjoinnin taustalla on laaja tutkimustyö eri maiden aborttitilanteista. Tutkimustyön perusteella esitämme hallituksille ja viranomaisille konkreettisia suosituksia aborttioikeuksiin liittyen. Kampanjointi pitää sisällään lisäksi esimerkiksi aborttiin liittyvän tiedon levittämistä ja ihmisoikeuskasvatusta, sekä ihmisoikeusloukkausten kohteiksi joutuneiden ihmisten tukemista.

El Salvador ja abortti


Maria Teresa Rivera

El Salvadorissa abortin kriminalisoinnin jälkeen myös raskausajan komplikaatioista kärsivät ihmiset ovat joutuneet rikosepäilyjen kohteiksi. Yksi heistä on María Teresa Rivera, joka sai keskenmenon ja tuomittiin 40 vuodeksi vankeuteen törkeästä murhasta vuonna 2012.

Lue lisää

Abortin kieltäminen tekee niistä vaarallisia

Aborttien kieltäminen tai niiden rajoittaminen pakottaa ihmiset turvautumaan salassa tehtäviin ja vaarallisiin abortteihin. Tämä koskettaa erityisesti ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta hakeutua yksityiseen terveydenhoitoon tai varaa matkustaa maahan, jossa abortit on sallittu.

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuosittain tehdään 25 miljoonaa vaarallista aborttia. WHO määrittelee vaarallisen abortin raskaudenkeskeytykseksi, jonka tekee siihen puutteellisesti koulutettu henkilö tai joka suoritetaan epähygieenisissä olosuhteissa. Vaarallinen abortti voi myös olla itse aiheutettu esimerkiksi lääkkeiden tai muiden terveydelle vaarallisten keinojen avulla.

Vaaralliseen aborttiin liittyvät kuolemantapaukset ovat yleisiä maissa, jotka rajoittavat aborttioikeutta tai kieltävät sen kokonaan.

Tieto vähentää aborttien määrää

WHO:n mukaan aborttien määrät ovat alhaisimmillaan silloin, kun ihmisillä on tarpeeksi tietoa nykyaikaisista ehkäisymenetelmistä sekä mahdollisuus käyttää niitä. Myös seksuaalikasvatus sekä turvallisen ja laillisen abortin hyvä saatavuus vähentävät aborttien määriä.

Cis-naisten ja -tyttöjen lisäksi myös intersukupuoliset, transmiehet -ja pojat sekä ylipäätään kohdulliset ihmiset tarvitsevat pääsyä raskaudenkeskeytykseen. Yksi keskeisimmistä esteistä aborttien saamisessa on kuitenkin edellä mainittujen ryhmien puutteellinen pääsy terveydenhuoltoon. He saattavat kohdata aborttikielteisiä asenteita, häirintää sekä hoitojen eväämistä. Lisäksi ehkäisyn, abortin ja näihin liittyvän tiedon oletetaan usein olevan heille tarpeetonta.

Aborttioikeudet maailmalla

Viimeisten 25 vuoden aikana lähes 50 maata on muuttanut lainsäädäntöään, jotta abortin saatavuus olisi parempi. Vuonna 2018 myös Irlanti liittyi joukkoon, kun kansanäänestys kumosi maan lähes totaalisen aborttikiellon. Vuotta myöhemmin Pohjois-Irlanti höllensi tiukkaa aborttilakia.

Vaikka suunta on hyvä, esimerkiksi Nicaraguassa ja El Salvadorissa abortti on edelleen kielletty kaikissa olosuhteissa. Viime vuosina myös Puolassa on ehdotettu lisäkiristyksiä aborttilakiin, joka on Euroopan tiukimpia. Kun WHO:n mukaan 40 prosenttia lisääntymisikäisistä naisista elää maissa, joissa aborttia on ankarasti rajoitettu tai se on kielletty kokonaan.

Abortteja rajoittavissa maissa lainsäädäntö yleensä sallii raskaudenkeskeytyksen rajatuilla syillä. Niitä voivat olla esimerkiksi tapaukset, joissa raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä, jos sikiö on vakavasti vammautunut tai jos raskaana olevan henki tai terveys on vaarassa. Kuitenkin vain pieni osuus aborteista tehdään näistä syistä, joten myös rajoittava lainsäädäntö altistaa vaarallisille aborteille ja vaarantaa kaikkien raskaana olevien ihmisten hengen.

Aborttien määrä on suurempi maissa, joissa mahdollisuutta ehkäisyyn on rajoitettu. Raskaana olevat saattavat kuitenkin kohdata rajoituksia, kuten puolueellista neuvontaa ja pakollisia harkinta-aikoja, myös maissa, joissa on sallivampi aborttilainsäädäntö.

Abortti Suomessa

Suomessa abortin saamista pidetään yleensä itsestäänselvyytenä, mutta todellisuudessa Suomen aborttilainsäädäntö kuuluu Euroopan tiukimpiin. Naisen oma tahto ei riitä perusteeksi raskauden keskeytykselle, vaan lupaa on anottava kahdelta eri lääkäriltä. Käytännössä lakia on tulkittu melko liberaalisti ja valtaosa aborteista tehdään Suomessa sosiaalisista syistä.

Nykyinen lainsäädäntö on ongelmallinen naisten itsemääräämisoikeuden kannalta. Vaatimus kahden lääkärin lausunnosta, joista toinen tulee erikoissairaanhoidosta, pitkittää prosessia tarpeettomasti. Amnesty tukee Naisasialiitto Unionin OmaTahto2020-kampanjaa, joka vaatii Suomen aborttilainsäädännön uudistamista. Kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 50 000 ihmistä alle kuukaudessa syksyllä 2020.

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet ovat keskeinen osa ihmisen itsemääräämisoikeutta – oikeutta tehdä omaan terveyteen, kehoon, seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät päätökset ilman syrjintää, pakottamista tai väkivaltaa.

Seksuaalioikeuksia ovat muun muassa

  • Oikeus määritellä oma seksuaalinen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä ja oikeus sen mukaiseen ilmaisuun.
  • Oikeus tehdä valintoja koskien omaa terveyttä, kehoa, sukupuolta sekä seksuaalisia suhteita.
  • Oikeus tietoon seksuaalisuudesta ja lisääntymisterveydestä sekä oikeus lisääntymisterveyspalveluihin ja ehkäisyyn.
  • Oikeus päättää mahdollisten lasten lukumäärästä sekä ajankohdasta, valita puolisonsa ja päättää avioliitosta sekä perhemuodosta, jossa haluaa elää.
  • Oikeus aborttiin, kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksen, seksuaalisen väkivallan tai insestin seurauksena tai raskaus vaarantaa äidin terveyden.
  • Oikeus elää vapaana syrjinnästä, pakosta ja väkivallasta – vapaana seksuaalisesta väkivallasta, naisten sukuelinten silpomisesta sekä tahdonvastaisesta raskaudesta, abortista, sterilisaatiosta tai avioliitosta.
  • Oikeus saada vahingonkorvausta seksuaalisen tai muun sukupuoleen liittyvän väkivallan uhriksi joutuessaan.
  • Oikeus edistää seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, myös niiden ihmisten oikeuksia, joiden seksuaalinen ja sukupuolinen ilmaisu ei vastaa heteronormatiivista mallia.

Lue lisää & mediayhteydenotot

Vilma Vuorio
Tiedottaja
p.+358 40 833 1532
vilma.vuorio@amnesty.fi

Medialle-sivulle