Amnesty Internationalin Suomen osasto
Tietoa yhdistyksestä

Amnesty Internationalin Suomen osasto

Amnestyn Suomen osasto on perustettu vuonna 1967 ja olemme yksi liikkeen varhaisimpia kansallisia toimistoja. Me tuomme päivänvaloon globaalit ja paikalliset ihmisoikeusloukkaukset viipymättä, tehokkaasti ja vaikuttaen. Amnestylla on Suomessa tällä hetkellä noin 40 000 tukijaa.

Ensimmäiset kolme vuosikymmentään Amnestyn Suomen osasto oli aktiivinen, joskin varsin pieni toimija. Merkittävä käänne osaston toiminnassa tapahtui vuonna 2003, jolloin osastossa aloitettiin feissaus, eli kaduilla tapahtuva kasvokkainen varainhankinta. Tämä kasvatti järjestön toimintaa rajusti: alle kahdessa vuosikymmenessä niin Amnestyn tukijoiden kuin työntekijöiden määrä on nelinkertaistunut.

Amnestyn Suomen osaston toimintaa johtaa korvauksetta toimiva johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja kuusi jäsentä. Osaston ylin päättävä elin on jäsenistön vuosikokous.

Amnestyn toimisto sijaitsee Helsingissä, Hietaniemenkadulla. Toimistolla työskentelee 25 henkilöä asiantuntijatehtävissä ja noin 20 osa-aikaista televarainhankkijaa. Lisäksi järjestö työllistää vuosittain suuren joukon katuvarainhankkijoita. Toiminnanjohtaja Frank Johansson johtaa toimiston työtä ja ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro vastaa asiantuntijana vaikuttamistyön sisällöistä.

Käytännön kampanjatyöstä suuren vastuun kantavat vapaaehtoiset aktiivit, joita Amnestyssa toimii useita satoja. Tarjolla on monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ihmisoikeustyöhön ja hyödyntää siinä omaa osaamistaan. Verkkovetoomukset ja uutiskirjeet antavat mahdollisuuden olla mukana ja seurata toimintaa tiiviisti sillonkin, kun aikaa on niukasti eikä omalta lähialueelta löydy Amnestyn toimintaryhmiä.

Amnesty Internationalin Suomen osasto on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistä koostuva vuosikokous hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Amnestyn Suomen osasto ry järjestää vuosittain sääntömääräisen vuosikokouksen. Amnestyn Suomen osaston sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Jo monena vuonna kokous on pidetty maaliskuun viimeisenä viikonloppuna.

Kokouksen yhteydessä on järjestetty työpajoja, paneelikeskusteluja, kuultu kansainvälisiä ja kotimaisia puhujia, tavattu amnestylaisia ympäri Suomen ja pidetty hauskaa.

Sääntömääräisessä kokouksessa esitetään yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle. Toimintasuunnitelma vahvistetaan kaksivuotiskausittain (2015-2016, 2016-2017 jne.).

Lisäksi valitaan johtokunnan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja jäsenet kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan parillisena vuotena pidettävässä vuosikokouksessa, taloudenhoitaja ja kolme jäsentä valitaan parittomana vuotena pidettävässä vuosikokouksessa. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kokouksessa käsitellään jäsenten jättämät aloitteet ja johtokunnan tekemät aloitteet ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Amnestyn Suomen osaston johtokunta 2021:

Puheenjohtaja
Sonja Finér

Taloudenhoitaja
Anna Nousiainen

Anca Enache
Panda Eriksson
Tuula Haavisto
Syksy Räsänen
Minna Saunders

johtokunta@amnesty.fi

Yhdistysasiakirjat

Amnestyn Suomen osaston säännöt
(rekisteröity 12.8.2015)

Strategiat

Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset

Tilinpäätökset