Kidutus
Työmme aiheet

Kidutus

© Scott Langley/Amnesty International

Jos viranomainen aiheuttaa tahallisesti ihmiselle vakavaa kärsimystä tai hyväksyy sellaisen toiminnan, on kyse kidutuksesta. Joskus viranomaiset kiduttavat ihmisiä esimerkiksi saadakseen heiltä tietoa tai tunnustuksen rikokseen. Joskus kidutusta käytetään rangaistuksena, jolloin tarkoituksena on usein levittää pelkoa.

Kidutuksen kielto on kansainvälisen oikeuden ehdoton normi, joka velvoittaa kaikkia valtioita. Tästä huolimatta hallitukset ympäri maailman loukkaavat tätä perustavanlaatuista ihmisoikeutta kiduttamalla ihmisiä.

Miten Amnesty kampanjoi kidutusta ja muuta epäinhimillistä kohtelua vastaan?

Kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu tapahtuu yleensä piilossa, kuten putkassa, kuulustelutilanteissa tai vankiloissa. Amnesty on dokumentoinut ja paljastanut kidutustilanteita yli 50 vuoden ajan.

Vuonna 1984 YK:n yleiskokous hyväksyi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen. Sopimusta edelsi Amnestyn pitkäaikainen kampanjointi.

Nykyään Amnesty jatkaa kampanjointia kidutuksen vastaisten lakimuutosten puolesta ja auttaa kidutuksen uhreja vaatimaan oikeutta. Kerromme ihmisille heidän oikeuksistaan ja vaadimme, että kidutukseen tai muuhun epäinhimilliseen kohteluun syyllistyneet hallitukset joutuvat vastaamaan teoistaan.

Kidutussyytökset tulee aina tutkia perinpohjaisesti ja tehokkaasti. Puolueettomat tarkkailijat pidätyskeskuksissa, kuulustelujen todistaminen, asianajajan läsnäolo sekä esimerkiksi yhteydenpito perheenjäseniin auttavat kaikki ehkäisemään kidutusta ja muuta epäinhimillistä kohtelua.

Kidutusmenetelmät

Kidutustavat vaihtelevat. Ne voivat olla fyysisiä, kuten pahoinpitely, vesikidutus, nukkumisen estäminen, stressiasennot tai sähköiskujen antaminen. Kidutus voi myös olla seksuaalista, kuten raiskaus tai seksuaalinen nöyryytys. Se voi myös olla psykologista, kuten valeteloitukset tai pitkä eristysvankeus.

Näitä menetelmiä käytetään monissa maissa lähes rutiininomaisesti. Kidutusta voi kuitenkin olla myös epäinhimilliset vankilaolosuhteet tai terveydenhuollon kieltäminen.

Keitä kidutetaan?

Julkisuudessa paljon huomiota saaneet kidutustilanteet, joita on tapahtunut esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n salaisissa vankiloissa ympäri maailman, ovat johtaneet harhaluuloon siitä, että kidutusta tapahtuu ainoastaan terrorismin vastaisissa operaatioissa.

Amnestyn tutkimusten mukaan kidutus voi kohdistua keneen tahansa – pikkurikollisiin, etnisiin vähemmistöihin, mielenosoittajiin, opiskelija-aktivisteihin ja joskus jopa ihmisiin, jotka vain sattuivat olemaan väärässä paikassa väärään aikaan.

Viranomaisten tekemät pahoinpitelyt, nöyryyttävä kohtelu ja esimerkiksi raiskaukset kohdistuvat usein köyhiin ja valmiiksi marginalisoituihin ryhmiin.

Guantanamo ja “terrorisminvastainen sota”


Guantanamo Bayn vankileirin piha-alueella oleva kalterirakennus.
© John Moore/Getty Images

Guantanamosta on sittemmin muodostunut symboli kaikille niille vakaville ihmisoikeusloukkauksille, joihin Yhdysvallat on terrorisminvastaisessa sodassaan syyllistynyt.

Lue lisää

Kidutusvälineet

Yritykset ympäri maailman myyvät välineitä, jotka soveltuvat ihmisten kidutukseen. Kidutusvälineitä ovat esimerkiksi sähköshokkeja antavat liivit, pistimet, sähköpamput sekä peukalo- ja jalkaraudat.

Vuosien kampanjoinnin jälkeen vuonna 2006 EU hyväksyi asetuksen, jolla kontrolloidaan kidutusvälineiden kauppaa. Tällä hetkellä Amnesty kampanjoi vastaavan kansainvälisen sääntelyn puolesta.

Miksi kidutuksesta täytyy päästä eroon?

Valtiot perustelevat kidutusta usein kansallisella turvallisuudella. Viranomaiset saattavat kiduttaa ihmisiä kuulustelutilanteissa, jolloin kidutuksen tarkoitus on yleensä tietojen tai tunnustuksen saaminen. Tavoitteena voi olla myös ihmisen pakottaminen johonkin tekoon. Kidutusrangaistuksilla pyritään pitämään yllä myös pelkoa, jolla hiljennetään toisinajattelijat ja torjutaan rikollisuutta.

Kidutus heikentää oikeusvaltion toimintaperiaatteita ja oikeusjärjestelmää, sekä murentaa yleistä luottamusta viranomaisiin ja päättäjiin.

Lisäksi se aiheuttaa pitkäaikaisia haittoja kidutuksen uhreiksi joutuneille. Nämä haitat jatkuvat pitkään kidutuksen loputtua.

Eikä se toimi.

Miksi kidutus ei toimi?

Yleinen myytti kidutukseen liittyen on, että se voi joskus olla ainut tapa saada tärkeää ja kiireellistä tietoa. Valtioilla on kuitenkin inhimillisiä keinoja kerätä tietoa rikoksista. Kidutus on alkukantainen ja tehoton tapa yrittää saada tietoa.

Kidutusta käytetään säännöllisesti ympäri maailmaa tunnustusten keräämiseksi. Tällä tavalla kerätty tieto ei kuitenkaan ole luotettavaa. Ihminen tunnustaa mitä tahansa saadakseen kidutuksen ja kivun loppumaan; kidutettu henkilö sanoo sen, mitä hän kuvittelee kiduttajien haluavan kuulla.

Kidutuksen uhrien auttaminen

Kidutuksen uhrit kärsivät monenlaisista pitkäaikaisvaikutuksista. Kidutuksessa aiheutettu fyysinen kipu voi johtaa krooniseen kipuun ja vammoihin, kun taas psykologiset vauriot voivat näkyä esimerkiksi traumaperäisenä stressihäiriönä tai masennuksena. Tämän takia on tärkeää, että kidutuksen uhrit saavat hoitoa ja korvauksia ja että heitä kiduttaneet saatetaan vastuuseen.

Hoitomuotoihin ja korvauksiin voi kuulua esimerkiksi lääketieteellistä hoitoa, terapiaa, rahallisia korvauksia, kuntoutusta ja uudelleenkotouttamista yhteiskuntaan.


Lue lisää & mediayhteydenotot

Vilma Vuorio
Tiedottaja
p.+358 40 833 1532
vilma.vuorio@amnesty.fi

Medialle-sivulle