Amnesty i Finland

Amnestys finländska sektion grundades år 1967, och är en av Amnesty Internationals första avdelningar. I skrivande stund har Amnesty kring 40 000 stödmedlemmar.

Under sina tre första årtionden var Amnestys finländska sektion en aktiv men rätt liten aktör. En betydande utveckling skedde år 2003, då avdelningen inledde face-to-face-insamlingar, alltså medelanskaffning på gatan. Det här ledde till enorm tillväxt i organisationens verksamhet: på under tjugo år har såväl mängden Amnestygivare som anställda vid avdelningen ökat fyrfaldigt.

Amnestys finländska sektion leds av en styrelse som jobbar utan ersättning. Den består av ordförande, kassör och sex styrelsemedlemmar. Avdelningens årsmöte är dess högsta beslutande organ.

Amnestys kontor finns på Sanduddsgatan i Helsingfors. Vid kontoret arbetar kring 25 sakkunniga och 20 personer med telefundraising på deltid. Därtill sysselsätter organisationen årligen en stor mängd face-to-face-insamlare. Kontorets arbete leds av verksamhetsledare Frank Johansson och påverkansarbetet styrs av Niina Laajapuro, chef för människorättsarbetet.

I det praktiska kampanjarbetet spelar Amnestys hundratals frivilliga aktivister en stor roll. Organisationen erbjuder mångsidiga möjligheter för frivilliga att delta och bidra med ens egna färdigheter till människorättsarbetet. Appeller på webben ger möjlighet att påverka även då du har ont om tid och det inte finns aktiva Amnestygrupper i den egna trakten.

Amnestys finländska sektion har gjort långsiktigt arbete bland annat med och för asylsökande och flyktingar, kvinnor som utsätts för våld och vapenvägrare.

Ihmisiä juhlistamassa abortin laillistamista Argentiinassa 2020
Vad gör vi?

läs mera

Thousands Gather For Anti-Governent Demonstrations In Bangkok
Vad kan du göra?

agera