Etusivu Työmme Työmme painopisteet Kuolemanrangaistus Lopullinen rangaistus: kuusi kysymystä kuolemanrangaistuksesta

Lopullinen rangaistus: kuusi kysymystä kuolemanrangaistuksesta

Alla oleva kysymyssarja selventää perusfaktoja kuolemanrangaistuksen käytöstä maailmalla. Kuolemanrangaistuksesta puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan kuolemantuomio sekä sen täytäntöönpano, eli teloitus. Amnesty International seuraa molempia ilmiöitä ympäri maailmaa.

Kuinka paljon kuolemantuomioita ja teloituksia tapahtuu?

61 maan tiedetään tuominneen vähintään 1 998 ihmistä kuolemaan vuonna 2015, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Luvun pieneneminen johtuu osittain tiedonsaannin vaikeutumisesta. Tiedämme, että vuoden 2015 lopussa oli kaiken kaikkiaan noin 20 000 kuolemaantuomittua ihmistä ympäri maailmaa.

Amnesty International raportoi 1 634 teloitusta 25 maassa vuonna 2015. Luku on yli 50 prosenttia edellisvuotta korkeampi ja suurin viimeiseen 25 vuoteen. Raportoiduista teloituksista yli 89 prosenttia tapahtui Iranissa, Pakistanissa ja Saudi Arabiassa.

Käytännössä teloitettujen ihmisten oikea lukumäärä on paljon korkeampi. Esimerkiksi Kiinassa teloitettujen määrää ei voida vahvistaa, sillä teloitettujen määrä on siellä valtionsalaisuus. Amnestyn luvuissa ei tästä syystä ole mukana Kiinan kuolemantuomioita tai teloituksia. Maan uskotaan kuitenkin teloittavan enemmän ihmisiä kuin koko muun maailman yhteensä.

Monissa muissakin maissa, kuten Valko-Venäjällä ja Japanissa, ihmisiä teloitetaan salassa ja teloitettujen perheille ja lakimiehille kerrotaan asiasta usein vasta jälkikäteen. Muissa maissa, kuten Malesiassa, Pohjois-Koreassa ja Syyriassa, tietoa kuolemanrangaistuksen käytöstä on valtion rajoittuneisuuden tai poliittisen epävakauden takia saatavilla vain vähän tai ei ollenkaan.

Kuinka laajasti kuolemantuomioita käytetään?

Edellä mainitusta huolimatta näimme vuonna 2015 myös positiivista kehitystä. Ensimmäistä kertaa enemmistö maailman maista ei nimittäin enää salli kuolemantuomioita, sillä kuolemanrangaistus on kielletty kokonaan 102 maassa. Kaikkiaan 140 valtiota on kieltänyt kuolemanrangaistuksen tai ei toteuta sitä käytännössä.

Eurooppa ja Amerikan manner ovat Valko-Venäjää ja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta lähes teloitusvapaita alueita. Tosin Yhdysvalloissakin langetettujen tuomioiden ja teloitusten määrä on vähentynyt, sillä esimerkiksi Washingtonin ja Pennsylvanian osavaltiot keskeyttivät kuolemantuomioiden toimeenpanon vuonna 2015. Etelä-Amerikan valtio Surinam poisti kuolemantuomion lainsäädännöstään maaliskuussa 2015.

Vain neljän maan tiedetään teloittaneen ihmisiä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alueen valtioista Madagaskar ja Kongon tasavalta poistivat kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään vuoden 2015 aikana. Aasian ja Tyynenmeren alueella Fidži poisti kuolemantuomion helmikuussa ja Mongolia hyväksyi joulukuussa lain, joka poistaa kuolemantuomion rikoslaista. Laki astuu voimaan syyskuussa 2016.

Miksi jotkut valtiot turvautuvat vieläkin kuolemantuomioon?

Vuoden 2015 tilastoissa on nähtävissä, että monet valtiot oikeuttavat kuolemanrangaistuksen käytön vetoamalla terrorismin, rikollisuuden tai sisäisen epävakauden luomiin oikeisiin tai kuviteltuihin uhkiin. Terrorismiin liittyvät kuolemantuomiot ja teloitukset alkoivat esimerkiksi Pakistanissa ja jatkuivat muun muassa Kiinassa, Egyptissä ja Irakissa. Tämä kaikki siitä huolimatta, ettei vieläkään ole esitetty todisteita siitä, että kuolemantuomio olisi vankeustuomiota tehokkaampi ratkaisu väkivaltarikosten ehkäisyn kannalta.

Monet muut maat, mukaan lukien Pohjois-Korea, Palestiinan valtio ja Saudi-Arabia, jatkoivat kuolemanrangaistuksen käyttöä hiljentääkseen poliittisia toisinajattelijoita.

Eivätkö teloitukset ole tänä päivänä inhimillisempiä?

Teloituksissa ei ole koskaan mitään inhimillistä.

Monet maat vieläkin hirttävät, mestaavat tai ampuvat ihmisiä. Yhdysvalloissa myrkkyruiskeen käyttö johti kolmeen epäonnistuneeseen teloitukseen yksin vuonna 2014.

Eikö ihmisten pitäminen vankilassa lopun ikäänsä ole yksinkertaisesti liian kallista?

Tämä ei ole totta (ja vaikka olisikin, se ei oikeuttaisi tappamaan ihmisiä). Yhdysvalloissa täsmällisten oikeusmenettelyiden ja pitkien valitusprosessien myötä kuolemantuomio maksaa enemmän kuin elinikäinen vankeusrangaistus. Eri yhdysvaltalaiset tutkimukset selvittivät kuolemanrangaistuksen maksavan puolestatoista kolmeen kertaan elinkautista vankeutta enemmän.

Kuolemanrangaistukseen käytetään siis paljon energiaa ja resursseja, joita voitaisiin hyödyntää rakentavampiin rikoksenvastaisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi poliisitutkinnan parantamiseen tai rikosten uhrien perheistä huolehtimiseen. Joka tapauksessa, laillisen tappamisen oikeuttaminen rahan säästämisellä on moraalisesti kyseenalaista, sillä oikeus elämään perimmäisenä ihmisoikeutena ei voi olla rahasta kiinni.

Mutta varmastikin kuolemantuomio on reilu rangaistus murhan tai raiskauksen tapaisista vakavista rikoksista?

Oikeus elämään on kaikille ihmisille kuuluva synnynnäinen ihmisoikeus. Rikoksia on ehkäistävä ja rankaistava, mutta aina ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen. Teloitus on peruuttamaton rangaistus. Se saattaa raaistaa teloitukseen osallistuvia ihmisiä ja se riistää tuomitun vangin perheenjäseniltä rakkaan henkilön. 51 ihmistä kuudessa maassa vapautettiin syytteistä kuolemantuomion langettamisen jälkeen vuonna 2015. Viattomia ihmisiä olisi siis tuomittu kuolemaan.

Ihmisiä ympäri maailmaa tuomitaan edelleen kuolemaan rikoksista jotka eivät johda toisten ihmisten kuolemaan, kuten huumeisiin liittyvistä rikoksista, korruptiosta, ”aviorikoksesta”, ”Islamin profeetan loukkaamisesta” ja ”noituudesta”. Myös esimerkiksi homoseksuaalisuudesta tuomitaan ihmisiä kuolemaan useassa maassa.

Suurimmassa osassa maista, joissa ihmisiä tuomittiin kuolemaan tai teloitettiin, kuolemanrangaistus langetettiin epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien jälkeen. Useissa maissa, mukaan lukien Afganistanissa, Bahrainissa, Iranissa, Irakissa, Pohjois-Koreassa ja Saudi-Arabiassa, kuolemanrangaistukset perustuivat ”tunnustuksiin”, jotka mahdollisesti saatiin kiduttamalla tai muuten kaltoin kohtelemalla.

Seuraa meitä: