Etusivu Työmme Työmme painopisteet Transihmisten oikeudet

Transihmisten oikeudet

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja esitettävä pitkiin tutkimuksiin perustuva lääketieteellinen selvitys.

Suomessa sukupuolen­korjausprosessiin hakeutuu vuosittain satoja henkilöitä. Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi. 

Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi. Suomen hyväksymien kansainvälisten ihmisoikeussuositusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa.

Todellisuus on kuitenkin kaukana tästä. Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suomessa niin kutsutulla translailla. Translaki yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen, eli henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamisen, sukupuolen korjaamisen lääketieteelliseen prosessiin. Oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessien yhteenliittäminen johtaa Suomessa lukuisiin transihmisten oikeuksien loukkauksiin.

wolf1

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2016 sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyn yhteydessä esityksen, jossa ehdotettiin naimattomuusvaatimuksen poistamista translaista. Muutokset astuvat voimaan maaliskuun alussa vuonna 2017. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta ei millään tapaa riittävä uudistus.

 Amnestyn raportin mukaan Suomen translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja. Juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä että hän  kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen”, elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ja oltava täysi-ikäinen.

Transihmisiä ei saa pakottaa sterilisaatioon tai läpikäymään nöyryyttäviä tutkimuksia.

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä johtaa pakotettuun hormonihoitoon ja loukkaa transihmisten oikeutta olla joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Lisääntymiskyvyttömyyden poistamista laista on vaatinut muun muassa YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija.

Vaatimus lääketieteellisen selvityksen esittämisestä tarkoittaa, että juridista sukupuoltaan vahvistavien henkilöiden on alistuttava käymään läpi monien transihmisten nöyryyttäväksi kokeva tutkimusjakso, jossa pitää ilmaista sukupuolta stereotyyppisesti.

Translain ihmisoikeusongelmat - osa 2

Pitkä tutkimusjakso loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja altistaa syrjinnälle. Ehdoton 18 vuoden ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen saada hoitoa.

Yhä useammat maat kunnioittavat itsemääräämisoikeutta

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa. Itsemääräämisoikeuteen perustuva laki on tällä hetkellä voimassa Argentiinassa, Irlannissa, Maltalla, Norjassa ja Tanskassa.  Myös Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten kautta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädäntöön.  

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa.

Ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta on puolestaan luovuttu muun muassa Norjassa, Argentiinassa ja Hollannissa.

 

Amnestyn viimeisimmät lausunnot ja raportit:

33 järjestöä vaatii hallitukselta toimia translain muuttamiseksi, 24.6.2015

Amnestyn kirje perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle

Amnestyn, Setan, Trasekin ja Sateenkaariperheiden lausunto sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministeriryhmälle 22.10.2014

Amnestyn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta 17.9.2014

Amnestyn, Setan ja Trasekin translakikirje ministeri Huoviselle 7.5.2014

Amnestyn transraportti: ”The State Decides Who I Am” January 2014

Amnestyn lausunto translaista työryhmälle 19.11.2013

Amnesty, Seta ja Trasek: Translain uudistaminen ihmisoikeusperustaisesti 24.5.2013

 

Seuraa meitä: