Etusivu Työmme Työmme painopisteet Transihmisten oikeudet

Transihmisten oikeudet

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia. Henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja esitettävä pitkiin tutkimuksiin perustuva lääketieteellinen selvitys. Trans- ja muunsukupuoliset lapset ja nuoret joutuvat odottamaan vähintään 18 vuoden ikää, ennen kuin he voivat hakea sukupuolimerkinnän muuttamista henkilöllisyystodistukseen.

Suomessa sukupuolen­korjausprosessiin hakeutuu vuosittain satoja henkilöitä. Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi. 

Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi. Suomen hyväksymien kansainvälisten ihmisoikeussuositusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa.

Todellisuus on kuitenkin kaukana tästä. Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suomessa niin kutsutulla translailla. Translaki yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen, eli henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamisen, sukupuolen korjaamisen lääketieteelliseen prosessiin. Oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessien yhteenliittäminen johtaa Suomessa lukuisiin transihmisten oikeuksien loukkauksiin.

wolf1

 

Amnestyn raportin mukaan Suomen translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja. Juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä että hän  kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen”, elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ja oltava täysi-ikäinen.

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä johtaa pakotettuun hormonihoitoon ja loukkaa transihmisten oikeutta olla joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Lisääntymiskyvyttömyyden poistamista laista on vaatinut muun muassa YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija.

Vaatimus lääketieteellisen selvityksen esittämisestä tarkoittaa, että juridista sukupuoltaan vahvistavien henkilöiden on alistuttava käymään läpi monien transihmisten nöyryyttäväksi kokeva tutkimusjakso, jossa pitää ilmaista sukupuolta stereotyyppisesti.

Pitkä tutkimusjakso loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja altistaa syrjinnälle. Ehdoton 18 vuoden ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.

Translain ihmisoikeusongelmat - osa 2

 

Translain täytyy taata itsemääräämisoikeus kaikille

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen saada hoitoa.

Translain kokonaisuudistuksessa sukupuolen juridiseen vahvistamiseen vaadittavasta 18 vuoden ikärajasta on luovuttava. Sukupuolen juridista vahvistamista koskevan lainsäädännön tulee turvata lapsen edun toteutuminen ja suojella lasta ympäröivän yhteiskunnan syrjinnältä. Ikärajasta luopuminen mahdollistaisi sukupuolimerkinnän muuttamisen myös alle 18-vuotiaille trans- ja muunsukupuolisille lapsille ja nuorille.

 

Yhä useammat maat kunnioittavat itsemääräämisoikeutta

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa. Itsemääräämisoikeuteen perustuva laki on tällä hetkellä voimassa Argentiinassa, Irlannissa, Maltalla, Norjassa ja Tanskassa.  Myös Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten kautta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädäntöön.  

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa.

Ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta on puolestaan luovuttu muun muassa Norjassa, Argentiinassa ja Hollannissa.

 

Amnestyn viimeisimmät lausunnot ja raportit:

Amnesty International Suomen osaston lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmisteluun 21.1.2021

Amnestyn lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän loppuraportista 1.6.2020

Amnestyn kirje Unkarin hallituksen tekemästä sukupuolen juridisen vahvistamisen kieltävästä lakiesityksestä 15.5.2020

Amnestyn lausunto palveluvalikoimaneuvoston suositusluonnoksesta aikuisten muunsukupuolisuuteen ja kehitysikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteellisistä hoitomenetelmistä 14.4.2020

Amnestyn lausunto palveluvalikoimaneuvoston suositusluonnoksesta transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteellisistä hoitomenetelmistä 14.4.2020

Amnestyn lausunto transihmisiä ja muita sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi, 30.10.2019

40 järjestöä: On aika ottaa harppaus sateenkaari-ihmisten oikeuksien turvaamiseksi, 17.5.2019

Amnestyn lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista, 8.2.2019

Amnestyn lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle, 23.1.2019

Amnestyn lausunto Istanbulin sopimuksen toimenpidesuunnitelman luonnoksen yhteenvedosta, 30.10.2017

33 järjestöä vaatii hallitukselta toimia translain muuttamiseksi, 24.6.2015

Amnestyn kirje perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle

Amnestyn, Setan, Trasekin ja Sateenkaariperheiden lausunto sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministeriryhmälle 22.10.2014

Amnestyn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta 17.9.2014

Amnestyn, Setan ja Trasekin translakikirje ministeri Huoviselle 7.5.2014

Amnestyn transraportti: ”The State Decides Who I Am” January 2014

Amnestyn lausunto translaista työryhmälle 19.11.2013

Amnesty, Seta ja Trasek: Translain uudistaminen ihmisoikeusperustaisesti 24.5.2013

 

Seuraa meitä: