Lausunto valtioneuvoston toimenpideohjelmasta rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä