Sakris Kupila kansainvälisen translaki-kampanjan kasvoina
Transihmisten oikeudet

Sakris Kupila kansainvälisen translaki-kampanjan kasvoina

Sakris Kupila kampanjoi yhdessä Amnesty Internationalin kanssa Suomen translain kokonaisuudistuksen puolesta. Suomen hallitukseen vedottiin kansainvälisessä kampanjassa ympäri maailman.

Vuonna 2017 käynnistyneen Brave-kampanjan aikana sadat tuhannet ihmiset ympäri maailman vetosivat Suomen silloiseen pääministeriin Juha Sipilään translain kokonaisuudistuksen puolesta. Amnestyn kansainvälisen kampanjan kasvoina toimi Sakris Kupila, tuolloin 21-vuotias lääketieteen opiskelija ja aktivisti. Sakris ja Amnestyn aktivistit seisovat osana kampanjaa rinnakkain niin kesän Pride-tapahtumissa Suomessa kuin ympäri maailman.

Sakris haki näkyvyyttä Suomen translain epäkohdille myös Amnestyn Kirjeitä vapaudelle -kampanjassa vuoden 2017 lopussa. Siinä Sakrikselle ja pääministeri Sipilälle saattoi lähettää solidaarisuutta osoittavia kirjeitä ja vetoomuksia translain muuttamisen puolesta. Viestejä tuli molemmille yhteensä kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa. Eniten viestejä lähetettiin Isosta-Britanniasta ja Taiwanista.

“On hyvin harvinaista, että suomalainen on näin näkyvässä roolissa kansainvälisessä kampanjassamme. Onhan se Suomelle ihmisoikeuksia kunnioittavana maana todella noloa, että lainsäädäntömme on tässä asiassa näin heikolla tolalla, vieläpä ainoana Pohjoismaana”, sanoo Pia Puu Oksanen, Amnestyn sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija.

Yhteistyö jatkuu yhä

Kampanjoiden tavoitteena oli Sakriksen rohkean esimerkin kautta saada kansainvälistä painetta Suomen hallitusta kohtaan ihmisoikeuksien vastaisen translain muuttamiseksi

”Olen joutunut valitsemaan, haluanko oikeuden keholliseen koskemattomuuteen ja mahdollisuuden perheeseen vai turvallisuuden ja tunnustuksen, jonka oikea sukupuolimerkintä tuo. Olen valinnut kehollisen koskemattomuuden”, Sakris Kupila kertoi tuolloin.

Amnestyn ja Sakris Kupilan yhteistyö jatkuu yhä. Sakris on ollut Brave-kampanjan jälkeen mukana Amnestyn Suomen osastossa toteutettavassa translaki-kampanjoinnissa sekä osana siihen liittyvää vaikuttamistyötä.

Työ translain uudistuksen puolesta jatkuu

Huolimatta kampanjoiden laajasta näkyvyydestä, Suomen translain uudistus on yhä edelleen kesken.

Suomen lainsäädäntöä ovat ihmisoikeusjärjestöjen lisäksi arvostelleet muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija sekä naisten syrjinnän poistamista valvova CEDAW-komitea. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus sukupuolen vahvistamisen ehtona loukkaa Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen saada hoitoa.