Transihmisten oikeudet
Työmme kohteet

Transihmisten oikeudet

Transihminen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa syntymässä määritetyn sukupuolen kanssa. Kokemukset sukupuoliristiriidasta ovat yksilöllisiä. Transihminen voi olla esimerkiksi transtaustainen nainen, mies tai muunsukupuolinen.

Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suomessa niin kutsutulla translailla.

Amnestyn The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe -raportin mukaan Suomen translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle monia transihmisten perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja sekä vaarantaa heidän hyvinvointinsa. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan väestötietojärjestelmässä näkyvää sukupuolimerkintää ja sen juridisella vahvistamisella merkinnän muuttamista.

Miten Amnesty kampanjoi transoikeuksien puolesta?

Amnesty on tehnyt yli vuosikymmenen ajan vaikuttamistyötä ja yhteistä kampanjointia sateenkaarioikeuksia puolustavien toimijoiden kanssa uuden translain puolesta.

Amnesty vaatii, että

  • Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta.
  • Sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen, ja prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa.
  • Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan omaan tarpeeseen saada hoitoa.
  • Translain kokonaisuudistuksessa sukupuolen juridiseen vahvistamiseen vaadittavasta 18 vuoden ikärajasta on luovuttava. Lainsäädännön tulee turvata lapsen edun toteutuminen ja suojella lasta ympäröivän yhteiskunnan syrjinnältä.
  • Ei-binääristen itsemäärämisoikeuden tunnustaminen on oltava osa juridisen sukupuolen vahvistamisen lainsdääntöuudistusta.

Ihmisoikeuksia loukkaava laki

Nykyisellään Suomen translaki yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen sukupuolen korjaamisen lääketieteelliseen prosessiin. Tämä johtaa Suomessa lukuisiin transihmisten oikeuksien loukkauksiin.

Myös ihmisoikeussopimuksia valvovat komiteat ovat toistuvasti huomauttaneet, että nykyinen laki loukkaa ihmisoikeuksia. Kun Suomen ihmisoikeustilannetta arvioitiin 2017 YK:n määräaikaistarkastelussa useat maat suosittivat Suomelle translain uudistamista.

Translain monet ongelmat

Henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa on nykymuotoisessa laissa todistettava olevansa lisääntymiskyvytön sekä esitettävä pitkiin tutkimuksiin perustuva lääketieteellinen selvitys, Monet prosessin läpikäyneet henkilöt ovat kritisoineet tutkimusta siitä, että se odottaa henkilön käyttäytyvän sukupuolelleen stereotyyppisesti.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi vuonna 2017, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on ihmisoikeusloukkaus. Vaatimus loukkaa lukuisissa ihmisoikeussopimuksissa taattua oikeutta olla joutumatta julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi. Se pakottaa sukupuolensa korjausta hakevan hormonihoitoon, joka aiheuttaa steriliteetin. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii transihmisiltä lisääntymiskyvyttömyyttä juridisen sukupuolen vahvistamiseksi.

Translaissa määritetty ehdoton 18 vuoden ikäraja ei myöskään mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista. Ikärajasta luopuminen sukupuolen juridisessa vahvistamisessa on keskeistä lapsen oikeuksien toteutumiseksi.

Nykymuotoinen laki ei huomioi ei-binäärisiä ihmisiä. Sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi olisi tärkeää, että henkilöllä olisi jatkossa mahdollisuus myös muuhun sukupuolimerkintään kuin mies tai nainen.

Sakris Kupila ja kansainvälinen translaki-kampanja


Kuva Sakris Kupilasta transihmisten oikeuksia puolustavassa kampanjassa

Sakris Kupila kampanjoi yhdessä Amnesty Internationalin kanssa Suomen translain kokonaisuudistuksen puolesta 2017. Suomen hallitukseen vedottiin kansainvälisessä kampanjassa ympäri maailman.

Lue lisää

Maailmanlaajuisia edistysaskeleita

Suomessa sukupuolenkorjausprosessiin hakeutuu vuosittain satoja henkilöitä. Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta oikeaksi.

Tavoite muuttaa translakia on ensimmäistä kertaa mukana Suomen hallitusohjelmassa. Uudistuksen keskiössä on oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen. Uudistuksen jälkeen henkilötietoihin sisältyvän sukupuolimerkinnän voisi muuttaa omalla ilmoituksella

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa. Ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta on puolestaan luovuttu muun muassa Norjassa, Argentiinassa ja Hollannissa.


Lue lisää & mediayhteydenotot

Vilma Vuorio
Tiedottaja
p.+358 40 833 1532
vilma.vuorio@amnesty.fi

Medialle-sivulle