Sateenkaarioikeudet meillä ja maailmalla
Oppimateriaalit kouluille

Sateenkaarioikeudet meillä ja maailmalla

Tältä sivulta löydät tietoa ja materiaaleja sateenkaarioikeuksien käsittelyyn oppitunnilla. Materiaalit sisältävät taustatietoa Suomen translain ongelmista ja kamppailusta sukupuolen vahvistamisen puolesta Unkarissa, tehtäviä teemojen käsittelyyn sekä mahdollisuuden toimia ihmisoikeuksien puolesta.

Materiaalit toimivat sellaisenaan osana opetusta, sekä tukevat Amnestyn vuoden 2020-2021 päivätyökeräyksen teemoja.

Sateenkaarioikeudet meillä ja maailmalla

Sateenkaari-ihmisten oikeuksia loukataan räikeästi eri puolilla maailmaa. Venäjällä sateenkaarioikeuksien puolustajia vainotaan niin kutsutun homopropagandalain nojalla. Venäjään kuuluvassa Tšetšenian tasavallassa homoina tai lesboina pidettyjä ihmisiä on kidutettu ja pahoinpidelty. Turkissa on estetty pride-tapahtumia ja hyökätty mielenosoittajia vastaan. Unkarissa säädettiin vastikään laki, joka estää sukupuolen juridisen vahvistamisen kokonaan. Myös Suomen nykyinen translaki altistaa syrjinnälle.

Toimimme sen puolesta, että jokainen ihminen voisi elää vapaana syrjinnästä ja väkivallasta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja sukupuolipiirteistä. Tähän suuntaan on viime aikoina otettu hyviä askelia useissa valtioissa:

Samaa sukupuolta olevien suhteet eivät ole enää rikos Botswanassa ja Intiassa. Taiwan, Pohjois-Irlanti ja Costa Rica ovat sallineet avioliitto-oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille. Kreikassa, Norjassa ja Tanskassa sukupuolen saa juridisesti vahvistettua nopeammassa ja yksinkertaisemmassa menettelyssä, joka kunnioittaa paremmin ihmisoikeuksia. Kansalaiset ympäri maailman ovat osoittaneet tukeaan rohkeille sateenkaarioikeuksien puolustajille kuten ukrainalaiselle Vitalina Kovalille ja venäläiselle Julija Tsvetkovalle.

Tuemme pitkäjänteisesti sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävää kansainvälistä ihmisoikeustyötä ja vaikutamme parhaillaan Suomessa transihmisten oikeuksien turvaamiseksi.

Translain on turvattava itsemääräämisoikeus kaikille – ei unohdeta lapsia ja nuoria!

Suomen on lopetettava transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset. Nykyinen translaki sisältää ihmisoikeussopimusten vastaisia ehtoja sukupuolen juridiselle vahvistamiselle, joka tarkoittaa käytännössä henkilötietojen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi.

Nykyinen translaki edellyttää, että sukupuolimerkinnän korjaamiseksi henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä että hän kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja elää pysyvästi tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä oltava täysi-ikäinen. Lainsäädäntö loukkaa trans- ja muunsukupuolisten ihmisten oikeutta olla joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi sekä oikeutta yksityisyyteen ja identiteettiin.

Marinin hallitus on sitoutunut itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain uudistukseen. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että uuden lain myötä sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi edelleen mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille. Tämä ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista. Väärä sukupuolimerkintä voi aiheuttaa syrjintää ja hankaloittaa esimerkiksi koulutukseen hakeutumista.

Translain uudistuksessa on luovuttava ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta sukupuolen juridisessa vahvistamisessa. Lain on turvattava trans- ja muunsukupuolisten lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sekä suojeltava heitä ympäröivän yhteiskunnan syrjinnältä. Myös lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus omaa identiteettiä vastaavaan sukupuolimerkintään.

Mitä vaadimme?

Vaadimme seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamista niin yhteiskuntien rakenteista kuin ihmisten asenteista. Huom. Translain uudistus on viivästynyt koronapandemian takia. Teemme työtä sen eteen, että uudistusta jatketaan mahdollisimman pian.

Vaadimme Suomen hallitusta lopettamaan transihmisten epäinhimillisen kohtelun ja kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta:

 • Toteuttamalla hallitusohjelmaan kirjatun translain kokonaisuudistuksen viipymättä
 • Varmistamalla, että uusi translaki takaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen kaikille
 • Luopumalla sukupuolen juridisen vahvistamisen 18 vuoden ikärajasta

Transvanilla: transihmisenä Unkarissa

Unkarin transihmisille* elämä on vaikeaa. Transihmiset kohtaavat arkielämässään paljon syrjintää ja väkivaltaa. Heitä esimerkiksi leimataan mediassa ja terveydenhuollossa. He kohtaavat myös paljon poliittisten päättäjien ja kanssaihmisten tietämättömyyttä. Yhteiskunta ei tue kansalaistoimintaa, ja aktivistit palavat nopeasti loppuun.

Transvanilla on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on transihmisten ja -yhteisöjen voimaannuttaminen ja heidän oikeuksiensa puolustaminen. Järjestö haluaa saada aikaan muutoksia niin lainsäädännössä, terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Transvanilla-yhdistys

”Visiomme on Unkari, jossa transihmisiä kunnioitetaan, heidät hyväksytään ja he ovat näkyvä osa yhteiskuntaa”, sanoo Barnabás, Transvanillan puheenjohtaja.

Transvanilla järjestää muun muassa transyhteisön tapaamisia sekä tukiryhmiä transihmisille ja heidän perheilleen. He myös ohjaavat ihmisiä psykologisen ja oikeudellisen tuen piiriin. Tämän lisäksi he pyrkivät lisäämään ihmisten tietoisuutta transihmisten asemasta median ja tapahtumien kautta.

Vaikeinta on niillä transihmisillä, jotka kohtaavat moniperusteista syrjintää. Tämä tarkoittaa, että transihmisyytensä lisäksi heitä syrjitään tai leimataan myös jollain muulla perusteella. Kaikkein vaikeinta on siis niillä transihmisillä, jotka esimerkiksi

 • kärsivät köyhyydestä,
 • asuvat maaseudulla,
 • joiden koulutustaso on alhainen,
 • ovat romanitaustaisia ja/tai ovat maahanmuuttajataustaisia.

Viime vuosina ilmapiiri Unkarissa on muuttunut vihamielisempään suuntaan. Esimerkiksi toukokuussa 2020 parlamentti hyväksyi lain, jonka mukaan ihmisen henkilöpapereissa pitää olla merkintä siitä sukupuolesta, johon hänet on syntymässä merkitty. Transihmiset eivät siis enää voi vahvistaa sukupuoltaan juridisesti, eli saada henkilöpapereihinsa merkintää sukupuoli-identiteettiään vastaavasta sukupuolesta. Tämä altistaa transihmiset syrjinnälle ja väkivallalle joka kerta, kun heidän on näytettävä henkilöpaperinsa esimerkiksi postissa, terveydenhuollossa, hakeutuessaan koulutukseen, etsiessään työpaikkaa tai matkustaessaan. Transvanilla tekee vaikuttamistyötä sukupuolen juridisen vahvistamisen puolesta, esimerkiksi avaamalla vetoomuksia uuden lain kumoamiseksi.

”Pelkäämme, että joudumme entistä enemmän yhteiskunnan marginaaliin. Mutta emme lopeta emmekä koskaan luovuta!” sanoo Tina, yksi Transvanillan varapuheenjohtajista.

Transihmisellä tarkoitetaan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin kuuluvat muun muassa transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja transvestiitit. (Lähde: Setan sateenkaarisanasto)

Kirjoita viesti ihmisoikeuksien puolesta

Ihmisoikeuksia voi edistää monin eri tavoin. Yksinkertaisimmillaan vaikuttaminen voi tapahtua kirjeen tai postikortin kautta. Kortteja ja kirjeitä kirjoitetaan myös ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille tuen osoittamiseksi. Vaikuttavien viestien kirjoittaminen on myös yksi ihmisoikeuskasvatuksen keino. Kirjoittamisen kautta oppilaat pääsevät harjoittelemaan osallistumista ja vaikuttamistaitoja käytännössä.

Opetushallituksen lausunto vaikuttavien viestien kirjoittamisesta koulussa.

Postikortti translain muuttamisen puolesta

Kirjoita transihmisten oikeuksia edistävä vaikuttava postikortti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Kerro kortissa omin sanoin siitä, millaisia ajatuksia sinulla on transihmisten epäinhimillisestä kohtelusta Suomessa. Postikortissa voit muistuttaa ministeriä siitä, että Suomen valtiolla on velvollisuus turvata trans- ja muunsukupuolisten lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen.

Transihmisten oikeuksien kunnioittamiseksi voit vaatia Suomen hallitusta esimerkiksi:

 • Toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjatun translain kokonaisuudistuksen viipymättä
 • Varmistamaan, että uusi translaki takaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen kaikille
 • Luopumaan juridisen sukupuolen vahvistamisen 18 vuoden ikärajasta

Lähetä portikortti osoitteeseen:

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33

00023 Valtioneuvosto

Tukiviesti Transvanilla-järjestölle

Kirjoita vaikuttava viesti Transvanillalle, Barnabásille, Tinalle, muille aktivisteille ja Unkarin transyhteisölle. Viestin tarkoitus on osoittaa tukea ja kertoa, että heitä ajatellaan.

Kirjoita viesti englanniksi, suomeksi tai unkariksi. Voit myös kirjoittaa viestin millä tahansa muulla kielellä.
Kirjoita jotain mikä saisi Tranvanillan aktivistit ja Unkarin transihmiset tuntemaan itsensä vahvemmiksi. Voit myös kertoa jotain itsestäsi ja siitä miten heidän tarinansa on koskettanut sinua.

Tee viestistäsi näyttävä. Koristele viesti vaikkapa translipun tai sateenkaaren värein! (Translipun värit ovat vaaleansininen, vaaleanpunainen ja valkoinen.)

Lähetä viesti osoitteeseen:

Transvanilla

Kecskemét

Pf.158.

6001

HUNGARY

Tom of Finland -elokuva ja opetusmateriaali

Tom of Finland, eli Touko Laaksonen (1920-1991), oli kansainvälisesti tunnettu suomalainen kuvataiteilija, joka tuli tunnetuksi homoeroottisista piirroksistaan ja sarjakuvistaan. Vaikka hän ei mieltänyt itseään ihmisoikeustaistelijaksi tai piirroksiaan korkeakulttuuriksi, hänen taiteensa on ollut homoyhteisölle inspiroivaa, röyhkeän provokatiivista ja rajoituksista piittaamatonta, ja se on puolustanut sekä sananvapautta että oikeutta olla vapaasti oma itsensä.

Tom of Finland -elokuva on tärkeä, monikerroksinen ja koskettava kuvaus ihmisestä, joka on suurimman osan elämästään joutunut peittämään tärkeän osan minuuttaan: seksuaalisen suuntautumisensa. Se sijoittuu osin aikaan, jolloin tuhannet homomiehet ja lesbot joutuivat Suomessa salaamaan halunsa ja rakkautensa rikostuomion ja jopa väkivallan uhalla. Kyseessä on ihmisoikeusteko, koska se tekee näkyväksi seksuaalivähemmistöihin kohdistuneen syrjinnän historiaa – ja kertoo siitä, miten yhden ihmisen luoma fantasiakuvasto nousi homoyhteisön sisällä vastarinnan symboliksi.

Päivätyökeräykseen osallistuvat koulut voivat tilata Amnestyltä Tom of Finland -elokuvan dvd:n.

Ota käyttöösi elokuvan käsitteltyä varten kehitetty ihmisoikeuskasvatusmateriaali Koulukino-sivustolla. Materiaali sisältää taustatietoa ja tehtäviä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, termeistä ja normeista.

Koulutehtävät

Tästä osiosta löydät erilaisia tehtäviä sateenkaarioikeuksien käsittelyyn oppitunnilla. Tehtäviä voi soveltaa kaikenkokoisille ryhmille sekä lyhyempinä että pidempinä versioina.

Huomioithan, että teemat saattavat koskettaa hyvinkin henkilökohtaisesti osaa oppilaista. Tehtäviä ja teemoja tuleekin käsitellä sensitiivisesti ottaen huomioon, että luokassa on mitä todennäköisimmin oppilaita, joille aihe on henkilökohtainen.

Tukea teemojen käsittelyyn löytyy esim. Setan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsittelevästä oppaasta

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?

 • Sopii: kaikenkokoisille ryhmille
 • Vie aikaa: n. 30 min.
 • Mitä tarvitsen? Tiivistelmä ihmisoikeuksien julistuksesta ja taustateksti translain ongelmista

Tämän harjoituksen tarkoituksena on tutustua ihmisoikeuksiin ja tarinassa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Harjoitus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarinoita käsitellään eettisellä tasolla ja pohditaan mikä on väärin tavassa, jolla ihmistä kohdellaan. Toisessa osassa pohdinta liitetään YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa lueteltuihin artikloihin. Voit halutessasi pitää harjoituksen lyhyempänä käsittelemällä vain jommankumman osan.

Tehtävä: Sateenkaarioikeuksien lyhyt historia Suomessa

 • Sopii: kaikenkokoisille ryhmille
 • Vie aikaa: n. 30 min.
 • Mitä tarvitsen? Tehtävänantomonisteet, kyniä, paperia, puhelimet / tabletit / tietokoneet tiedonhakua varten.

Tämä tehtävä tutustuttaa oppilaita lyhyesti sateenkaarioikeuksien historiaan ja edistymiseen Suomessa. Harjoituksen tarkoituksena on syventää oppilaiden ymmärrystä sateenkaarioikeuksien historiasta Suomessa, havainnollistaa oikeuksia ajavien ihmisten, järjestöjen ja kansanliikkeiden mahdollisuuksia saada aikaan muutost sekä antaa valmiuksia vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteluun.

Tehtävä: Suomen translaki loukkaa ihmisoikeuksia – videot

 • Sopii: kaikenkokoisille ryhmille
 • Vie aikaa: n. 30 min.
 • Mitä tarvitsen? Tehtävänantomonisteet, kyniä, opiskelijoille puhelimet/tabletit/tietokoneet videoiden katsomista varten

Harjoituksen tavoitteina on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja Suomessa tapahtuvista transihmisiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, herättää halua toimimaan transihmisten oikeuksien puolesta sekä antaa valmiuksia vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteluun.