Kuusi faktaa abortista

Maailmanlaajuisesti noin joka neljäs raskaus keskeytetään. Abortti on olennainen osa seksuaaliterveyspalvelua, jota tarvitsevat miljoonat ihmiset. Kyse on perustavanlaatuisesta ihmisoikeudesta, mutta pääsy turvalliseen ja lailliseen aborttiin on kaikkea muuta kuin taattu. Aborttioikeuden rajoittamisesta kärsivät kaikki raskaana olevat, mutta erityisesti nuoret, monin eri tavoin syrjinnän kohteeksi joutuneet naiset. Oikeus turvalliseen aborttiin on myös yksi kiistellyimmistä ihmisoikeusteemoista maailmalla. Tässä faktoja, jotka kaikkien on hyvä tietää.

1. Abortin kieltäminen tai rajoittaminen ei vähennä abortteja – se tekee niistä vaarallisia

Aborttien kieltäminen tai niiden rajoittaminen pakottaa ihmiset turvautumaan salassa tehtäviin ja vaarallisiin abortteihin. Tämä koskettaa erityisesti ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta hakeutua yksityiseen terveydenhoitoon tai varaa matkustaa maahan, jossa abortit on sallittu.

Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuosittain tehdään 25 miljoonaa vaarallista aborttia. Näistä valtaosa tehdään kehittyvissä maissa kohtalokkain seurauksin: ne aiheuttavat miljoonia vakavia vammoja ja ovat kolmanneksi suurin syy äitiyskuolleisuuteen.

*WHO määrittelee vaarallisen abortin raskaudenkeskeytykseksi, jonka tekee tarvittavaa lääketieteellistä koulutusta vailla oleva henkilö tai joka suoritetaan epähygieenisissä olosuhteissa. Vaarallinen abortti voi myös olla itse aiheutettu esimerkiksi lääkkeiden tai muiden terveydelle vaarallisten keinojen avulla. Vaarallinen abortti vaarantaa tyttöjen ja naisten terveyden ja hengen.

2. Lähes jokainen vaarallisesta abortista johtuva kuolema olisi estettävissä

Vaaralliseen aborttiin liittyvät kuolemantapaukset ovat yleisiä maissa, jotka rajoittavat aborttioikeutta tai kieltävät sen kokonaan. WHO:n mukaan äitiyskuolemat ja vammautumiset voitaisiin välttää, jos seksuaalikasvatus, tehokkaat ehkäisymenetelmät sekä mahdollisuus turvalliseen aborttiin taattaisiin kaikille. Ihmisten täytyy saada ajoissa hoitoa myös komplikaatioihin.

Abortteja rajoittavissa maissa lainsäädäntö yleensä sallii raskaudenkeskeytyksen rajatuilla syillä. Niitä voivat olla esimerkiksi tapaukset, joissa raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä, jos sikiö on vakavasti vammautunut tai jos raskaana olevan henki tai terveys on vaarassa. Kuitenkin vain pieni osuus aborteista tehdään näistä syistä, joten myös rajoittava lainsäädäntö altistaa vaarallisille aborteille ja vaarantaa kaikkien raskaana olevien ihmisten hengen.

WHO:n mukaan aborttien määrät ovat alhaisimmillaan silloin, kun ihmisillä on tarpeeksi tietoa nykyaikaisista ehkäisymenetelmistä sekä mahdollisuus käyttää niitä. Myös seksuaalikasvatus sekä turvallisen ja laillisen abortin mahdollisimman hyvä saatavuus vähentävät aborttien määriä

3. Useat maat muuttavat lakejaan, jotta abortin saatavuus olisi parempi

Viimeisten 25 vuoden aikana lähes 50 maata on muuttanut lainsäädäntöään, jotta abortin saatavuus olisi parempi. Vuonna 2018 myös Irlanti liittyi joukkoon, kun kansanäänestys kumosi maan lähes totaalisen aborttikiellon. Vuotta myöhemmin Pohjois-Irlanti höllensi tiukkaa aborttilakiaan.

Vaikka suunta on kohti ihmisoikeusmyönteisempää lainsäädäntöä, edelleen esimerkiksi Nicaraguassa ja El Salvadorissa abortti on kielletty kaikissa olosuhteissa. WHO:n mukaan 40 prosenttia lisääntymisikäisistä naisista elää maissa, joissa aborttia on ankarasti rajoitettu tai se on kielletty kokonaan.

Aborttien määrä on suurempi maissa, joissa mahdollisuutta ehkäisyyn on rajoitettu. Raskaana olevat saattavat kohdata rajoituksia, kuten puolueellista neuvontaa ja pakollisia harkinta-aikoja myös maissa, joissa on sallivampi aborttilainsäädäntö.

4. Abortin rajoittaminen estää lääkäreitä tarjoamasta hoitoa

Abortin kriminalisointi ja sitä rajoittavat lait estävät terveydenhuollon ammattilaisia tekemästä työtään ja tarjoamasta parhaita mahdollisia hoitovaihtoehtoja. Ne pakottavat ammattilaiset toimimaan hyvän lääketieteellisen käytännön ja ammattietiikan vastaisesti.

Abortin kriminalisointi voi johtaa tilanteeseen, jossa lääkärit ja hoitajat rajoittavat abortin saantia jopa enemmän kuin laki edellyttää. Tämä johtuu monista syistä, esimerkiksi henkilökohtaisesta vakaumuksesta, aborttiin liittyvistä stigmoista, haitallisista stereotypioista naisia ja tyttöjä kohtaan tai rikosoikeudellisen vastuun pelosta.

Abortin kriminalisointi myös estää naisia ja tyttöjä hakeutumasta hoitoon vaarallisen abortin jälkeisten tai raskauden aikaisten komplikaatioiden takia.

5. Abortin tulee olla saatavilla ilman syrjintää

Cisnaisten ja -tyttöjen lisäksi myös intersukupuoliset, transmiehet -ja pojat sekä ylipäätään kohdulliset ihmiset tarvitsevat pääsyä raskaudenkeskeytykseen.

Yksi keskeisimmistä esteistä aborttien saamisessa on kuitenkin edellä mainittujen ryhmien puutteellinen pääsy terveydenhuoltoon. He saattavat kohdata aborttikielteisiä asenteita, häirintää sekä hoitojen eväämistä. Lisäksi ehkäisyn, abortin ja näihin liittyvän tiedon oletetaan usein olevan heille tarpeetonta.

6. Turvallinen abortti on ihmisoikeus!

Jokaisella on oikeus päättää itse omasta kehostaan ja lisääntymisestään. Abortin sallimisessa on kyse naisten, tyttöjen ja kaikkien raskaana olevien oikeuksien puolustamisesta.

YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvova komitea on jatkuvasti todennut, että rajoittavat aborttilait ovat naisiin kohdistuvaa syrjintää.

Ketään ei saa pakottaa jatkamaan ei-toivottua raskautta tai hakeutumaan vaaralliseen aborttiin. Jos näin tapahtuu, on kyseessä ihmisoikeusloukkaus.

On välttämätöntä, että abortteja koskevissa laeissa kunnioitetaan ja suojellaan raskaana olevien ihmisoikeuksia eikä heitä pakoteta tekemään vaarallisia abortteja.

Oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on ihmisoikeus. Amnesty Internationalin mukaan jokaisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä päätäntävalta siitä, haluaako lapsia ja milloin.

Lue lisää abortin ja seksuaalioikeuksien puolesta tekemästä työstämme