Amnestyn vuosiraportti 2023/24: Ilmastokriisi kärjistää eriarvoisuuksia