Etusivu Työmme Työmme painopisteet Terrorismi ja ihmisoikeudet

"Terrorismin vastainen sota" ja ihmisoikeudet

Kaikki siviileihin kohdistuvat väkivallanteot, kuten terrori-iskut ovat jyrkästi tuomittavia ja terrorismin torjunta on tärkeää siviilien turvallisuuden takaamiseksi. Hallitusten tiukat toimet terrorismia vastaan ovat kuitenkin johtaneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Vuoden 2001 syyskuussa tapahtuneiden vakavien terrori-iskujen jälkeen käynnistyi kansainvälinen ”terrorismin vastainen sota”, jossa käytetyt keinot ovat johtaneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ympäri maailmaa. Ihmisoikeuksia on loukattu ja kansalaisvapauksista tingitty ”kansallisen turvallisuuden” nimissä. Monenlaisia sortotoimia on perusteltu terrorismin vastaisella taistelulla, eivätkä toiset valtiot ole puuttuneet näihin toimiin.

Terrorismin vastaisen sodan nimissä ihmisiä on siepattu ja luovutettu maihin jossa heitä on kidutettu ja pahoinpidelty.

Kidutuksen kielto on yksi niistä ehdottomista ja perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista, joita on loukattu terrorismin vastaisilla toimilla. Useista Yhdysvaltojen pidätyskeskuksista on saatu luotettavia tietoja vankien kidutuksesta. Näiden joukossa ovat Abu Ghraibin vankila Irakissa ja Guantánamo Bayn sotilastukikohta. Myös Venäjällä, Kiinassa, Egyptissä, Britanniassa, Malesiassa ja Keniassa on raportoitu tapahtuneen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, jotka on perusteltu ”terrorismin vastaisella sodalla”.

EU-maat ovat myös rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia osana ”terrorismin vastaista sotaa” ja syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Eniten huomiota näistä loukkauksista ovat saaneet Yhdysvaltain tiedustelupalvelun CIA:n vankilennot Euroopan kautta sekä mahdolliset salaiset vankilat Euroopassa. Suoraan tai epäsuorasti on syyllistytty kidutusta sekä pidätystä ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien ihmisoikeuksien loukkauksiin.

”Terrorismin vastaisessa sodassa” pelataan usein salaisin pelisäännöin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on siirtänyt vangittuja tai siepattuja henkilöitä maasta toiseen ilman oikeusprosessia tai virallisia luovutuspyyntöjä. Näiden salaisten lentojen seurauksena ihmisiä on pidetty Yhdysvaltojen salaisissa pidätyskeskuksissa ilman, että he ovat voineet tukeutua minkäänlaiseen oikeusapuun tai edes ilmoittamaan sijainnistaan. Ihmisiä on myös luovutettu maihin, jossa heitä on kidutettu ja pahoinpidelty.

CIA:n vankilennot

Syyskuun 11. päivänä 2001 tehdyn terroristi-iskun jälkeen USA:n keskustiedustelupalvelu CIA aloitti salaisen ohjelman, jossa siirrettiin terrorismista epäiltyjä henkilöitä maasta toiseen. Käytännössä terrorismista epäilty henkilö saatettiin siepata, vangita ilman oikeudenkäyntiä ja kuljettaa eri puolille maailmaa kidutettavaksi, vangittavaksi salaiseen vankilaan tai kokonaan kadotettavaksi.

Nämä terrorismista epäillyt henkilöt vangittiin usein vuosikausiksi ja moni heistä joutui vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi: heidät vangittiin salaa, heidät kadotettiin, heitä kidutettiin ja kohdeltiin epäinhimillisesti. Vangittujen läheiset eivät tienneet olivatko he elossa vai kuolleita.

Euroopan valtiot käänsivät katseensa CIA:n vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta

Moni Euroopan valtio osallistui CIA:n toimiin joko aktiivisesti, luovuttamalla henkilöitä CIA:lle tai passiivisesti esimerkiksi antamalla ilmatilaansa ja lentokenttiään USA:n käyttöön. Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa sijaitsi CIA:n salaisia vankiloita. Moni valtio vain käänsi katseensa toiseen suuntaan samaan aikaan kun CIA syyllistyi vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Euroopan maaperällä.

Myös Suomea epäillään yhteyksistä CIA:n vankilentoihin ja salaisiin vankiloihin. Amnestyn Suomen osasto on löytänyt julkisesti saatavilla olevaa tietoa yhdistelemällä Suomen kautta kulkeneita lentoja, jotka saattavat liittyä CIA:n vankikuljetuksiin vuosina 2001–2006.

Suomella on oikeudellinen velvollisuus tutkia ihmisoikeusloukkauksia. Jos lennoilla on kuljetettu esimerkiksi kidutettuja vankeja, Suomen voidaan mahdollisesti katsoa syyllistyneen ihmisoikeusloukkauksiin. Suomen ulkoministeriö on sanonut tehneensä kaiken voitavansa, mutta asiassa on edelleen selvitettävää. Suomella on velvollisuus tehdä vankilennoista kattava, riippumaton ja julkinen selvitys.

Vankilennot ja poikkeukselliset luovutukset tehtiin tarkoituksella salassa – julkisen ja oikeudellisen tarkastelun välttämiseksi. Ne tehtiin salassa myös siksi, että tekijän henkilöllisyys ja uhrin kohtalo jäisivät pimentoon. Yli kymmenen vuoden jälkeen moni asia on edelleen selvittämättä. Uhreilla, heidän läheisillään ja kansalla on oikeus totuuteen.

Amnestyn tavoitteena on saada totuus julki ja varmistaa, että kukaan ei joudu vastaavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi tulevaisuudessa. Siksi vaadimme Euroopan valtioita tutkimaan osallisuutensa CIA:n salaisiin ohjelmiin riippumattomasti, tehokkaasti, kattavasti ja julkisesti. Ihmisoikeusloukkauksiin syylliset on saatettava vastuuseen teoistaan.

Seuraa meitä: