Etusivu Työmme Työmme painopisteet Asekauppa

Asekauppa

Yksi minuutissa, 1500 päivässä, 500 000 vuodessa – joka hetki joku kuolee aseellisissa konflikteissa tai aseellisen väkivallan seurauksena. Asekauppa on saatava kontrolliin.

Siviilit ovat kontrolloimattoman aseviennin suurimpia uhreja. Päivittäin miljoonat ihmiset kärsivät vastuuttoman asekaupan seurauksista. Asekauppa on merkittävä ihmisoikeusongelma.

Aseet eivät pelkästään tapa ja vammauta ihmisiä, vaan lisäävät koko yhteiskunnan turvattomuutta. Vääriin käsiin joutuneet aseet lisäävät pakolaisuutta, terroritekoja, raiskauksia ja lapsisotilaiden käyttöä.

Aseellinen väkivalta on usein syynä myös nälkään, köyhyyteen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Aseelliset konfliktit tuhoavat usein paikallisten ihmisten elinkeinot ja aiheuttavat köyhyyttä. Konfliktien päätyttyä fyysiset ja henkiset vammat, kotien tuhoutuminen, ympäristön pilaantuminen ja perheiden hajoaminen hidastavat jälleenrakennusta ja heikentävät ihmisten mahdollisuuksia hankkia toimeentulonsa tai osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Asekauppa on myös rakenteellisen hyvinvoinnin kilpailija. Monet köyhät maat käyttävät merkittäviä osia budjetistaan asevarusteluun samalla, kun esimerkiksi koulutus tai sosiaali- ja terveydenhuolto jäävät hoitamatta.

Kansainvälinen asekauppasopimus

Ihmisoikeusloukkauksista ainakin 60 prosenttiin liittyvät pien- ja kevytaseet. Tästä huolimatta asekauppaa ei säädellä riittävästi.  Aseita viedään maihin, joissa niitä todennäköisesti käytetään ihmisoikeusloukkauksiin. Amnesty International on kampanjoinut asekauppaa rajoittavan kansainvälisen sopimuksen puolesta 1990-luyvulta lähtien,  jolloin joukko Nobelin rauhanpalkinnon voittajia Óscar Ariaksen johdolla ryhtyi ajamaan sopimusta.

Kampanja huipentui huhtikuussa 2013, kun YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät lähes yksimielisesti kansainvälisen asekauppasopimuksen. Sopimus kieltää toimittamasta aseita sellaisiin maihin, joissa tiedetään, että niitä voitaisiin käyttää kansanmurhaan, sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Seuraa meitä: