Amnesty tukee portugalilais­nuorten ilmastovalitusta Euroopan ihmisoikeus­tuomioistuimelle