© Amnesty International

Amnesty tukee portugalilais­nuorten ilmastovalitusta Euroopan ihmisoikeus­tuomioistuimelle

Amnesty International on yhdessä muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa jättänyt sivuväliintulon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävään ilmastovalitukseen.

Amnesty International asettuu tukemaan portugalilaisnuorten ilmastovalitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Amnesty on osana ihmisoikeustoimijoiden koalitiota jättänyt sivuväliintulon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävään tapaukseen. Koalitio on toimittanut tuomioistuimelle oikeudellisia argumentteja siitä, että kansainvälinen oikeus kieltää valtioita loukkaamasta ihmisoikeuksia omien rajojensa ulkopuolella.

Portugalilaisnuoret haastoivat viime syksynä Euroopan valtiot, myös Suomen, oikeuteen ilmastotoimien laiminlyömisestä ja heidän ihmisoikeuksiensa loukkaamisesta. Portugalilaisnuorten tapauksen eteneminen tuomioistuimessa voi viitoittaa tietä myös muille tärkeille ilmastovalituksille, joita perustellaan ihmisoikeuksilla.

”Ilmastokriisin vaikutukset eivät katso valtioiden rajoja. Suomen hallituksen laiminlyönnit ilmastotoimissa eivät välttämättä vielä näy vahvasti kotimaassa. Kaikkien hallitusten on kuitenkin kannettava kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuva vastuunsa. Muuten ilmastokriisin hinta jää kokonaan lasten ja nuorten maksettavaksi, vaikka heitä tulisi suojella ja heidän tulevaisuutensa turvata. Siksi Amnesty on asettunut osoittamaan tukensa”, sanoo Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

Ihmisoikeustoimijoiden yhteinen kannanotto löytyy alta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ensimmäinen ilmastonmuutosta käsittelevä tapaus: Oikeuden ei tule pysähtyä valtioiden rajoille

6.5.2021

Ihmisoikeusjärjestöjen ja tutkijoiden koalitio on jättänyt sivuväliintulon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ensimmäisessä ilmastonmuutosta käsittelevässä tapauksessa Duarte Agostinho and others v. Portugal and others. Sivuväliintulossa pyritään osoittamaan, ettei oikeus tunne valtioiden rajoja ja korostetaan lasten erityistä suojeluntarvetta. Koalitio on toimittanut tuomioistuimelle oikeudellisia argumentteja siitä, että kansainvälinen oikeus kieltää valtioita loukkaamasta ihmisoikeuksia omien rajojensa ulkopuolella. Lisäksi on valtioiden vastuulla varmistaa, etteivät myöskään yritykset syyllisty loukkauksiin.

Koalitio katsoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulee ratkaista tapaukset, joita valittajat ovat nostaneet kuivuuden, lämpöaaltojen, tulipalojen ja muiden ilmastoon liittyvien haittojen perusteella ulkomaisia valtioita vastaan, jotka ovat sitoutuneet Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja laiminlyöneet riittävät toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivien pitää voida esittää vaatimuksia myös muille kuin kotimaidensa hallituksille.

Sivuväliintulossa todetaan, että valtioiden on suunniteltava ilmastopolitiikkansa lapsen etua suojelevalla tavalla ja huomioitava ilmastonmuutoksen suuremmat riskit lapsille. Lasten selviytymisen ja kehityksen suojelemiseksi valtioiden on toteutettava kunnianhimoisia toimia minimoidakseen ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset heihin.

Ilmastovalitus, johon koalitio on tehnyt sivuväliintulon, on kuuden portugalilaisnuoren alulle panema. He syyttävät 33 eurooppalaista valtiota ihmisoikeuksiensa, kuten oikeuden elämään, loukkaamisesta. Valituksen mukaan kyseiset maat eivät ole tehneet riittävästi rajoittaakseen kasvihuonekaasupäästöjä. Valituksessa mainittuja maita ovat Suomen lisäksi muut EU-jäsenvaltiot, sekä Norja, Venäjä, Turkki, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ukraina.

Koalitio nostaa esiin kolme syytä miksi tuomioistuimen tulee sallia ihmisten nostaa ilmastokanteita myös muita kuin omia kotivaltioitaan vastaan.

Ensinnäkin, tämä on välttämätöntä Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoituksen ja päämäärän toteuttamiseksi. Mikäli valituksia ei voitaisi tehdä, syntyisi aukko ihmisoikeuksien suojelussa ja oikeusturvassa.

Toiseksi, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulee voida arvioida usean valtion ihmisoikeusvelvoitteita yhtä aikaa sen sijaan, että niitä arvioidaan vain yksittäin. Näin maat voidaan asettaa vastuuseen niiden aiheuttamasta haitasta.

Kolmanneksi, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulisi ottaa huomioon, että kahdeksan YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovaa komiteaa sekä Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuin ja Afrikan ihmisoikeuskomissio ovat kaikki todenneet, että valtioilla on velvollisuus olla aiheuttamatta ihmisoikeusloukkauksia omien rajojensa ulkopuolella. Valtiot eivät myöskään voi sallia yritysten ihmisoikeusloukkauksia toisissa maissa. Useat näistä ihmisoikeuselimistä ovat soveltaneet näitä velvoitteita nimenomaan ilmastonmuutoksen ihmisoikeusvaikutuksiin.

Koalition jäsenet ovat:

The Extraterritorial Obligations Consortium

Amnesty International

Center for Legal and Social Studies (CELS)

Center for Transnational Environmental Accountability (CTEA)

Economic and Social Rights Centre (Hakijamii)

FIAN International

Great Lakes Initiative for Human Rights and Development (GLIHD)

University of Antwerp Law and Development Research Group

Prof. Dr. Mark Gibney

Dr. Gamze Erdem Türkelli

Dr. Sara Seck

Prof. Dr. Sigrun Skogly

Dr. Nicolas Carrillo-Santarelli

Dr. Jernej Letnar Cernic

Tom Mulisa

Dr. Nicholas Orago

Prof. Dr. Wouter Vandenhole

Jingjing Zhang