Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus voimaan

Istanbulin sopimus, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus, astuu Suomessa voimaan 1.8.2015.

Kansallisesti voimaan astuva sopimus on erinomainen työkalu naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Suomi on saanut lukuisia kertoja kansainvälisiltä elimiltä huomautuksia liian vähäisistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein.

Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein. Sopimus velvoittaa Suomea perustamaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin jokaisella väkivaltaa kokeneella naisella on oltava esteetön pääsy ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai suomen kielen taitoa.

”Suomen tulee avata ympäri vuorokauden auki oleva auttava puhelin ja lisätä merkittävästi seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita sekä turvakotipaikkoja, joita on molempia Suomessa vain murto-osa kansainvälisistä suosituksista. Lisäksi Suomeen tulee perustaa väkivallan vastaista työtä koordinoiva ja kehittävä toimielin”, Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Katariina Heikkinen sanoo.

Myös Suomen lainsäädäntöä on muutettava siten, että se vastaa Istanbulin sopimuksen sisällöllisiä velvoitteita. Esimerkiksi seksuaalirikokset tulisi määritellä suostumuksen puutteen kautta, kun tällä hetkellä Suomessa raiskaukset määritellään käytetyn fyysisen väkivallan kautta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusongelmistamme. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä on leimannut tehottomuus. Jos hallitus haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja puuttua tähän ihmisoikeusloukkaukseen, tulee väkivallan vastaisen työn olla jatkuvaa, koordinoitua ja riittävästi resursoitua”, Heikkinen toteaa.

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan kustannukset.