Laki sukupuolen vahvistamisesta

Amnestyn lausunto hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi suokupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022 vp)