Laki, joka loukkaa ihmisoikeuksia

Mikä Suomen translaissa mättää?

Juridisen sukupuolen vahvistaminen

Juridisella sukupuolella tarkoitetaan henkilötodistuksessa näkyvää sukupuolimerkintää. Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan tämän sukupuolimerkinnän muuttamista.

Kansainvälisten ihmisoikeussuositusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva sekä kunnioitettava ihmisen yksityisyyttä ja ihmisarvoa.

Nykyinen translaki

Suomen translaki on vanhentunut ja syrjivä. Sukupuolen juridista vahvistamista säätelee vuonna 2003 voimaan astunut translaki, joka yhdistää sukupuolen juridisen ja lääketieteellisen korjauksen prosessit keskenään. Oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessin liittäminen johtaa Suomessa transihmisten oikeuksien loukkauksiin.

Suomen lain mukaan ihmisen on oltava lisääntymiskyvytön, jotta hän voi vahvistaa juridisen sukupuolensa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi vuonna 2017, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus. Transihmisten lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus on voimassa enää kuudessa EU-maassa (Kypros, Latvia, Romania, Slovakia, Suomi, Tšekki).

Lisäksi sukupuolen vahvistamiseen vaaditaan täysi-ikäisyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoituksen uudessa sukupuoliroolissa elämisestä.

Translain kokonaisuudistus

Translaki on ensimmäistä kertaa mukana Suomen hallitusohjelmassa ja se on määrä uudistaa tämän hallituskauden aikana. Uudistuksen keskiössä on oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen. Uudistuksen jälkeen henkilöpapereiden sukupuolimerkinnän voisi muuttaa omalla ilmoituksella.

Sukupuolen vahvistamisen ja henkilöpapereiden muuttamisen pitäisi perustua jokaisen omaan päätökseen, eikä vuosia kestävään lääketieteelliseen prosessiin, jossa sukupuolesta päättävät lääkärit.

Lapset ja nuoret

Nykyisen translain mukaan alle 18-vuotias henkilö ei voi vahvistaa juridista sukupuoltaan. Vielä ei ole selvää, luovutaanko ikärajasta, kun translaki uudistetaan.

Amnesty suosittelee, että myös alle 18-vuotiaat voivat saada sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan. Lainsäädännön täytyy turvata lapsen edun toteutuminen ja suojella lasta syrjinnältä. 18 vuoden ikärajasta luopuminen sukupuolen juridisessa vahvistamisessa on keskeistä lapsen oikeuksien toteutumiseksi.

Uudessa laissa on kyse sukupuolen juridisesta vahvistamisesta eli merkinnästä virallisessa henkilötodistuksessa ja väestörekisterissä. Sen voi tarpeen vaatiessa muuttaa takaisin. Laki ei ota kantaa lääketieteellisiin hormonihoitoihin tai leikkauksiin, jotka ovat jatkossakin lääkärin ja potilaan välisiä asioita.

Transsukupuoliset ovat raportoineet syrjinnästä tilanteissa, joissa he ovat eläneet oikean sukupuoli-identiteettinsä mukaista elämää, mutta juridista sukupuolta ei ole vielä saatu korjattua.

Missä translain kokonaisuudistuksen kanssa mennään nyt?

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toiminut työryhmä selvitti translain uudistamista ja julkaisi muistionsa helmikuussa 2020.

Uusi lakia valmisteleva työryhmä nimitettiin kesäkuun 2021 alussa. Työryhmä antaa esityksensä vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää: Transihmisten oikeudet