Oppilaan sivu

Oppilaan sivu

Kirjoita vetoomuskirje Rocky Myersin puolesta

Kirjoita solidaarisuusviesti Rocky Myersille

englanti suomi
We are thinking of you, Rocky! Me ajattelemme sinua, Rocky!
Greetings from Finland! Terveisiä Suomesta!
You are not alone! Et ole yksin!

Kirjoita vetoomuskirje Justyna Wydrzyńskan puolesta

Kirjoita solidaarisuusviesti Justyna Wydrzyńskalle

englanti suomi
I stand with you, Justyna! Olen tukenasi, Justyna!
Thank you for your work. Kiitos tekemästäsi työstä.
We are thinking of you! Me ajattelemme sinua!