Elevernas sidor

Elevernas sidor

Skriv ett appellbrev för Rocky Myers

Skriv en solidaritetshälsning till Rocky Myers

engelska svenska
We are thinking of you, Rocky! Vi tänker på dig, Rocky!
You are not alone! Du är inte ensam!
Greetings from Finland! Hälsningar från Finland!

Skriv ett appellbrev för Justyna Wydrzyńska

Skriv en solidaritetshälsning till Justyna Wydrzyńska

engelska svenska
I stand with you, Justyna! Jag stöttar dig, Justyna!
Thank you for your work. Tack för allt du jobbat för.
We are thinking of you! Vi tänker på dig!