Framsidan Brevmaraton för skolor Material för elever

Material för elever

Personer

Paing Phyo Min

Pride-försvarare

Gustavo Gatica

SATIR OM ARMÉN LEDDE TILL FÄNGELSE 

Paing Phyo Min är en 23-årig myanmarisk student som älskar att sjunga och spela gitarr, och Taylor Swift. Han är också medlem i diktkonstgruppen Peacock Generation. Gruppen håller traditionella Thangyat-föreställningar som kombinerar dikt och musik och i allmänhet uppförs i april i samband med nyårsfirandet i Myanmar.

Våren 2019 kritiserade gruppen i sina framföranden Myanmars armé för dess penninganvändning och maktsträvanden. Upptagningar av framförandena delades i sociala medier. Myanmars armé tål inte kritik. En delad bild av en hund i arméns uniform rönte särskilt motstånd.

Föreställningarna ledde till att Paing Phyo Min och de andra medlemmarna i gruppen arresterades, åtalades och dömdes till fängelsestraff. Paing Phyo Min åtalades för ”ärekränkning” och för att uppmuntra soldater att överge sina plikter.

Paing Phyo Min dömdes till sex års fängelse bara för att han utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet. Han sitter i ett fängelse som har en förhöjd risk för coronasmitta, då det är så överbefolkat.   

Militärjuntan styrde Myanmar fram till 2010. Armén har fortfarande mycket makt, även om landet för närvarande leds av en civil regering. Armén håller hårt fast vid sin makt vid sidan av den civila förvaltningen och har i Myanmar lagfört människor som har framfört samhällskritik. De lagar med stöd av vilka Paing Phyo Min och hans artistgrupp dömdes används allmänt för att begränsa yttrandefriheten.   

Vad kräver vi?

Konstutövning och framförande av samhällskritik är inget brott. Vi kräver att Paing Phyo Min friges. Vi vädjar å hans vägnar till Myanmars statskansler.
 

ANKLAGADE FÖR ATT HA FÖRSVARAT REGNBÅGSRÄTTIGHETER 

Melike Balkan och Özgür Gür studerar vid universitetet Middle East Technical University (METU) i Ankara i Turkiet. De hör till en studentgrupp som i många år har försvarat regnbågsrättigheter. Sedan 2011 har gruppen ordnat en årlig Pridemarsch och andra evenemang på universitetets campus. 

Sommaren 2019 förbjöd universitetet Melike och Özgür att ordna Pride-evenemang inom universitetets område. När de studerande motsatte sig förbudet genom en fredlig demonstration upplöste polisen sammankomsten med våld och arresterade deltagarna. Senare väcktes det åtal mot aderton studenter, Melike och Özgür bland dem, liksom också mot en universitetsanställd, för olaglig sammankomst och för att inte ha följt ordern att skingra sig.  

Nu hotas Melike och Özgür av tre års fängelse.

Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter kränks mycket i Turkiet.  I november 2017 förbjöds alla regnbågsvenemang i Ankara. Som förevändning för förbudet togs nödläget efter försöket till statskupp i juli 2016. Nödläget upphävdes i juli 2018, men i oktober samma år förbjöds återigen alla regnbågsevenemang i Ankara.

I början av 2019 konstaterades förbudet strida mot Turkiets grundlag. På sommaren förbjöd dock rektorn för METU-universitet ordnandet av ett Pride-evenemang på campusområdet.   

Rättegången mot deltagarna i den demonstration som försvarade Pride-evenemanget pågår fortfarande. I värsta fall kan de få upp till tre års fängelse. 

Det internationella stödet gjorde det möjligt att arrangera Pride-evenemanget på METU-universitetets campus 2018. Nu behövs det stöd igen.  

Vad kräver vi?

Försvara mötesfriheten. Vi vädjar å studentgruppens vägnar till Turkiets justitieminister. Vi kräver att åtalen mot studenterna förkastas och att övervåldet som poliserna tog till för att skingra demonstrationen skall utredas.

FÖRSVARARE AV RÄTTVISA SOM POLISEN GJORT BLIND  

År 2019 utbröt det omfattande demonstrationer i Chile. Demonstrationerna fick sin början med en höjning av kollektivtrafikspriserna och breddades sedan till att bekämpa den ökande ojämlikheten. Protesterna höll på i veckor och väckte uppmärksamhet runt om i världen. 21-åriga Gustavo Gatica studerade psykologi i landets huvudstad Santiago och deltog i demonstrationerna liksom miljontals andra chilenare. Folk kände sig styrkta av folkrörelsen. Myndigheterna såg saken på ett annat sätt.

En dag i november sköt polisen mot folkhopen med gummikulor. Hundratals människor skadades och tiotals fick synskador. De chilenska makthavarna ingrep inte i polisens agerande under demonstrationerna, utan lät våldet fortsätta. När polisen tilläts gripa till övervåld ledde det till att demonstranter misshandlades och det finns också uppgifter om dödsfall. 

Gustavo var en av dem som var med i folksamlingen då i november. Han blev skjuten i båda ögonen och blev blind för livet. Det rapporterades om händelsen i nyheterna runtom i världen.

Polisens interna utredning gav inte svar på vem som var ansvarig för Gustavos skada. I juli 2020 offentliggjorde Amnesty bevis på att polisutredningen innehåller sekretessbelagd information om den person som var skyldig till skjutningen av Gustavo. Två månader efter att Amnestys uppgifter offentliggjorts åtalade Chiles riksåklagare polischef ”G-3” för att ha skjutit demonstranterna i ansiktet och för de skador han orsakat Gustavo. 

Polischefernas roll och ansvar för de händelser som ledde till att Gustavo blev blind måste också utredas. Det hade varit deras skyldighet att förhindra missbruk av vapen och ammunition. 

När protesterna fortgick på Santiagos gator efter att Gustavo skadats trädde demonstranterna på sig lappar för ögonen och ropade Gustavos namn. De krävde rättvisa. Det gör vi också. 

Vad kräver vi?

Vi vädjar å Gustavo Gaticas vägnar till Chiles statsåklagare. Vi kräver att poliserna som gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna och i synnerhet att de befälhavare som tillåtit våld skall ställas till svars.

Brevskrivande och solidaritetshälsningar

Anvisningar för brevskrivandet

De här anvisningarna har vi sammanställt för att underlätta brevskrivandet. Det lönar sig dock inte att stirra för mycket på dem. Det väsentliga är att du skriver brevet på ett sätt som faller sig naturligt för dig. Personliga hälsningar har ofta stor genomslagskraft.

Så här skriver du ett effektfullt vädjandebrev för de mänskliga rättigheterna:

 1. För fram följande i ditt brev:
  • För vem skriver du?
  • Vad har hänt henne eller honom?
  • Varför har det skedda kränkt hennes eller hans mänskliga rättigheter?
  • Vad kräver du för att situationen ska bli bättre?
 1. Använd en respektfull och lugn ton i ditt brev.

 2. Använd i dina brev Amnestys anvisningar och information om den hotade individen eller gruppen.

 3. Använd din egen röst.  Du kan i din hälsning hänvisa till något i ditt eget liv, såsom ”Som studerande upplever jag att …”. För fram Amnestys krav genom vad du själv känner och tycker.

 4. Motivera dina krav med hänvisning till internationell rätt, inte till politiska åsikter. Det är inte effektivt att lägga fram politiska påståenden eller argument. Tvärtom kan det ibland vara till mer skada än nytta.

 5. Skriv om hur situationen för de mänskliga rättigheterna kan förbättras.

 6. Visa ett personligt intresse för det land du skriver till.

 7. Håll ditt brev kort och koncist. De flesta vädjandebrev ryms på en sida.

 8. Underteckna brevet med ditt eget namn. Du kan också skriva din skolas namn och kontaktuppgifter i brevet, så blir ditt brev trovärdigare.

 9. Det kan hända att du får svar på ditt brev. Vi önskar att du skickar en kopia av svaret till oss på Amnesty på adressen Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors.

Mallbrever

Myanmar: Paing Phyo Min

H.E. Aung San Suu Kyi

State Counsellor

Ministry of the State Counsellor Office

Office No. 20, Nay Pyi Taw

Republic of the Union of Myanmar

Ditt namn

(här kan du skriva din skolas adress eller gruppens)

Ärade statskansler Aung San Suu Kyi / Your Excellency State Counsellor Aung San Suu Kyi

1. Berätta något som gör brevet personligt:

 • Du kan berätta varför du är upprörd över hur Paing Phyo Min har behandlats. Du kan också berätta något om dig själv.

Exempelmeningar:

I am disappointed … – Jag är besviken …

For me freedom of expression is important because … – För mig är yttrande- och åsiktsfriheten viktig för att …

As a young person myself … – Eftersom jag själv är ung …

2. Påminn henne om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet och till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att Paing Phyo Mins rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:

I feel that the human rights of Paing Phyo Min are not respected because … – Jag upplever att Paing Phyo Mins rättigheter inte respekteras eftersom …

3. Berätta att du vill att myndigheterna i Myanmar

 • omedelbart ska frige Paing Phyo Min och de andra medlemmarna i gruppen Peacock Generation
 • ska ändra de lagar som kränker yttrandefriheten

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

Turkiet: Pride-försvarare

Mr Abdülhamit Gül

Minister of Justice

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara

Turkey

Ditt namn

(här kan du skriva din skolas adress eller gruppens)

Ärade justitieminister Abdülhamit Gül / Dear Minister of Justice Abdülhamit Gül

1. Berätta något som gör brevet personligt:

 • Du kan berätta varför du är upprörd över hur de som försvarar Pride-marschen på METU-universitetet behandlas. Du kan också berätta något om dig själv.

Exempelmeningar:

I am disappointed … – Jag är besviken …

For me freedom of expression is important because … – För mig är yttrande- och åsiktsfriheten viktig för att …

As a young person myself … – Eftersom jag själv är ung …

2. Påminn honom om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet och till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att METU Pride-försvararnas rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:

I feel that the human rights of the METU Pride defenders are not respected because … – Jag upplever att METU Pride-försvararnas rättigheter inte respekteras eftersom ….

3. Berätta att du vill att de turkiska myndigheterna ska

 • slopa åtalen mot METU Pride-försvararna
 • inleda en opartisk utredning av polisens övervåld den 1 maj 2019 mot METU Pride-försvararna och ställa de skyldiga inför rätta

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

Chile: Gustavo Gatica

Jorge Abbott Charme

Fiscalía Nacional, Catedral 1421-1453

Santiago de Chile,

Chile

Ditt namn

(här kan du skriva din skolas adress eller gruppens)

Ärade riksåklagare Jorge Abbott Charme / Dear National Prosecutor Jorge Abbott Charme

1. Berätta något som gör brevet personligt:

 • Du kan berätta varför du är upprörd över hur Gustavo Gatica har behandlats. Du kan också berätta något om dig själv..

Exempelmeningar:

I am disappointed … – Jag är besviken …

For me freedom of expression is important because … – För mig är yttrande- och åsiktsfriheten viktig för att …

As a young person myself … – Eftersom jag själv är ung …

2. Påminn honom om statens skyldighet att respektera människors rätt till yttrande- och åsiktsfrihet och till frihet att delta i fredliga sammankomster. Du kan berätta varför du tycker att Gustavo Gaticas rättigheter inte tillgodoses.

Exempelmeningar:

I feel that the human rights of the METU Pride defenders are not respected because … – Jag upplever att METU Pride-försvararnas rättigheter inte respekteras eftersom ….

3. Berätta att du vill att de chilenska myndigheterna ska

 • utreda vilken andel de poliser som utövade våld och polisbefälet som tillät våldet hade i skjutningen av Gustavo Gatica
 • ställa de skyldiga inför rätta

Högaktningsfullt / Yours Sincerely,

Ditt namn

Anvisningar för solidaritetskort

Solidaritetshälsningarna skickas direkt till de personer som har upplevt kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Hälsningarna syftar till att man ska visa dem sitt stöd och berätta att man tänker på dem. Många som har fått hälsningar har berättat att de gett dem mod och hopp också i svåra situationer.

Eftersom det är meningen att korten ska stödja och uppmuntra människor, är det önskvärt att de skrivs på något av de språk som nämns i anvisningen. Språkkravet är dock inte absolut, man kan också skriva sina uppmuntrande hälsningar på svenska eller något annat språk, huvudsaken är att de skrivs.

Om solidaritetskorten känns svåra att skriva och det finns tid, kan ni tillsammans i klassen fundera på vad ni vill säga.

 • Vad kan få mottagaren att känna sig starkare?
 • Hur kan ni med er hälsning visa att ni stöder mottagaren?
 • Hur kan ni i er hälsning uttrycka att ni tycker att det är viktigt att respektera de mänskliga rättigheterna?
 • Hur kan ni visa ert stöd och bygga upp hopp med hjälp av ord, bilder eller fotografier?

I sin hälsning kan man också berätta om sitt eget liv och varför man upplever att saken är viktig. Under kampanjens gång får kampanjens personer ta emot tiotusentals hälsningar och många har meddelat att de strävar efter att läsa dem alla. Man kan gärna utforma hälsningarna på ett modigt och personligt sätt, om man vill att de ska urskilja sig från mängden.

När ni skriver solidaritetskort kan ni antingen använda de färdiga mallar ni har fått av Amnesty eller pyssla ihop egna kort. Utöver texten kan man lägga till bilder, färger, klistermärken – så långt kreativiteten räcker.

HÄLSNINGAR TILL PAING PHYO MIN

ENGELSKA

Stay strong!

You are not alone!

I / We support you and your colleagues.

I am/we are thinking of you and your colleagues.

Your work has inspired me/us, and I/we will keep fighting for human rights.

You have not done anything wrong. Freedom of expression belongs to everyone.

SVENSKA

Var stark!

Du är inte ensam/Ni är inte ensamma!

Jag/vi vill stötta dig och dina kompisar.

Jag/vi tänker på dig och dina kompisar.

Ditt arbete har inspirerat mig/oss och jag/vi ska fortsätta försvara de mänskliga rättigheterna.

Du har inte gjort något fel. Yttrandefriheten tillhör alla.

ATT NOTERA

Hälsningarna skickas till studentkåren på det universitet där Paing Phyo Min studerar och sedan ser hans vänner till att han får dem.

Paing Phyo Min sjunger och spelar gitarr. Hans favoritartist är Htoo Ein Thin. Dessutom är han Taylor Swift-fan. Hans hobbyer utöver musiken är att läsa, skriva, diktning och konst.  Också du kan vara kreativ i din hälsning och berätta om dina egna skapande intressen.

En del hälsningar kanske publiceras på Peacock Generation-gruppens Facebook-sida och där kan de bli delade också till andra. Om du inte vill att din hälsning publiceras, skriv tydligt: “Please do not share this online”.

I de här hälsningarna ska man undvika att använda rött eller grönt, eftersom dessa färger kan kopplas till partierna i Myanmar. Om en hälsning kan tolkas partipolitiskt överskuggas det egentliga syftet att stötta Paing Phyo Min.

HÄLSNINGAR TILL FÖRSVARARNA AV METU PRIDE

ENGELSKA

Stay strong!

You are not alone!

I am/we are thinking of you and your colleagues.

Your work has inspired me/us, and I/we will keep fighting for human rights.

Everyone should be allowed to be themselves.

Let’s make the world a better place for LGBTI+ people together.

SVENSKA

Var starka!

Ni är inte ensamma!

Jag/vi tänker på er och era kompisar.

Ert arbete har inspirerat mig/oss och jag/vi ska fortsätta försvara de mänskliga rättigheterna.

Var och en bör få vara den de är.

Låt oss tillsammans göra världen till ett bättre ställe för regnbågsmänniskor.

ATT NOTERA

Melike och Özgür tycker att det är viktigt att de som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter får stöd särskilt där de har det svårt. Det viktigaste är att visa att de inte är ensamma i sin kamp.

De hoppas att alla i METU-universitetets regnbågsgrupp ska känna sig stöttade av hälsningarna.

Pronominet för Melike och Özgür är på engelska ’they/them’. Använd dessa också när du hänvisar till dem i singularis.

HÄLSNINGAR TILL GUSTAVO GATICA

ENGELSKA

Stay strong, Gustavo. The fight goes on and your effort has not been in vain.

Gustavo! Your story has inspired me and is an example of courage in defending the right to protest.

I / We support you and all the protesters in your fight for equality.

Gustavo, you rock! I wish you all the best.

SPANSKA

Mucha fuerza Gustavo. La lucha sigue y tu esfuerzo no ha sido en vano.

Gustavo! tu historia me ha inspirado y es un ejemplo de valentía en la defensa por el derecho a la protesta.

Yo te apoyo/Nosotros te apoyamos a ti y todos y todas los manifestantes en su lucha por la igualidad.

Gustavo, tu brillas! Te deseo todo lo mejor.

SVENSKA

Var stark, Gustavo. Kampen går vidare och dina ansträngningar har inte varit förgäves.

Gustavo! Din historia har inspirerat mig och är ett exempel på modigt försvar av rätten att demonstrera.

Jag/vi stöder dig och alla demonstranter i er kamp för jämlikhet.

Gustavo, du rockar! Jag önskar dig allt gott.

ATT NOTERA

Musik, särskilt rock, är Gustavos passion. Han spelar bas och också litet gitarr och övar sig att spela trummor och piano. Gustavo lyssnar också gärna på podcaster och stand-up-komedi.

Gustavo är också fotbollsfantast, även om han inte själv spelar fotboll. Han är anhängare av det chilenska fotbollslaget Colo-Colo.

Innan Gustavo förlorade synen höll han också på med fotografering.

Kom ihåg att Gustavo ju inte själv kan se vad du skriver. Hans familj hjälper honom med det. Du kan skriva din hälsning med punktskrift eller spela in den på band och skicka till  action(at)amnesty.fi . Använd också ett språk som respekterar Gustavos skada.

Vad kan jag göra efter att jag har skrivit ett brev?

Är du intresserad av att verka för de mänskliga rättigheterna? Amnesty Internationals Finländska sektion kan erbjuda olika verksamhetsformer där du kan välja det du har fallenhet för!
FÖLJ AMNESTY

Youtube – Amnesty International Finländska sektionen

Youtube – Amnesty International

Instagram

Twitter

Facebook

UNDERTECKNA APPELLER
BLI MEDLEM

Amnesty är en grupp vanliga människor som vill försvara rättvisa, frihet och människovärdet. Genom att bli medlem i Amnesty kan du bidra till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses och delta i beslutsfattandet på Amnestys årsmöten. I Finland har alla som har fyllt 15 år rätt att ansluta sig till föreningar. Medlemsavgiften för elever och studerande är 20 euro om året.

BLI FRIVILLIG I DIN LOKALA AMNESTYGRUPP

De lokala grupperna på 17 olika orter arbetar för utsedda människorättsförsvarare och åsiktsfångar, skriver appeller till myndigheterna och ordnar kampanjevenemang på sin egen ort. Alla som är intresserade av mänskliga rättigheter och av att försvara dem är välkomna med i de lokala gruppernas verksamhet.

Följ oss: