Elevernas sidor

Elevernas sidor

Skriv ett appellbrev för Luis Manuel Otero Alcántara

Skriv en solidaritetshälsning till Luis Manuel Otero Alcántara

engelska svenska spanska
Stay strong, Luis Manuel! Var stark, Luis Manuel! ¡Mantente fuerte, Luis Manuel!
You are not alone! Du är inte ensam! No estás solo.
We are thinking of you! Vi tänker på dig! ¡Estamos pensando en ti!
You have inspired me to defend human rights! Du har inspirerat mig att fortsätta försvara de mänskliga rättigheterna! Me has inspirado para defender los derechos humanos.

Skriv ett appellbrev för Chow Hang-tung

Skriv en solidaritetshälsning till Chow Hang-tung

engelska svenska
Stay strong, Chow! Var stark, Chow!
You are not alone! Du är inte ensam!
We are thinking of you! Vi tänker på dig!
You have inspired me to defend human rights! Du har inspirerat mig att försvara mänskliga rättigheter!