Janna Jihad

Skriv ett appellbrev för Janna Jihad

Skriv en solidaritetshälsning till Janna Jihad

engelska svenska
Stay strong, Janna. The fight goes on and your efforts have not been in vain. Var stark, Janna. Kampen fortsätter och dina ansträngningar har inte varit förgäves.
You are not alone! Du är inte ensam!
We are thinking of you! Vi tänker på dig!
You have inspired me to defend human rights / children’s rights! Du har inspirerat mig att fortsätta försvara de mänskliga rättigheterna / barns rättigheter!
I / We support you and all the Palestinian children! Jag / Vi stöder dig och alla palestinska barn!
Mikita Zalatarou

Skriv ett appellbrev för Mikita Zalatarou

Skriv en solidaritetshälsning till Mikita Zalatarou

engelska svenska
Stay strong, Mikita! Var stark, Mikita!
You are not alone! Du är inte ensam!
We are thinking of you! Vi tänker på dig!
You deserve justice! Du förtjänar rättvisa!