Amnestyn lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä