Amnestyn lausunto seksuaalirikoslainsäädännön
kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä, kuulemisessa käsiteltävistä lakialoitteista ja Suostumus2018-kansalaisaloitteesta