Amnestyn lausunto julkisen hallinnon automaattisesta päätöksenteosta