Amnestyn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi