Amnestyn lausunto esitysluonnoksesta etuuksien indeksijäädytyksestä vuosille 2024–2027 ja lapsilisälain muuttamisesta