Viattomat ihmiset kärsivät itärajalle nousevasta aidasta