Etusivu Uutiset Venäjän ”homopropagandalaki” loukkaa sananvapautta

Venäjän ”homopropagandalaki” loukkaa sananvapautta

Venäjän parlamentti on asettunut tukemaan lakiesitystä, joka kieltää "homoseksuaalisuuden edistämisen" alaikäisten keskuudessa. Laki loukkaa ihmisoikeuksia ja on vastoin maan kansainvälisiä velvoitteita suojella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjinnältä.

Parlamentti antoi laille ensimmäisessä käsittelyssä lähes yksimielisen hyväksyntänsä. Vain yksi edustaja äänesti lakiesitystä vastaan ja toinen edustaja äänesti tyhjää. Laki kriminalisoi ”homoseksuaalisen propagandan” levittämisen 500 000 ruplan suuruisen sakkorangaistuksen uhalla.

”Tämä laki on hyökkäys sananvapautta vastaan”, toteaa Amnestyn Euroopan ja Keski-Aasian aluejohtaja David Diaz-Jogeix.

”Venäjän lainsäädännössä ei ole määritelty mitä ’homoseksuaalisuuden edistämisellä’ tarkoitetaan. Tämän vuoksi lakia on mahdollista soveltaa hyvin löyhästi. Sen nimissä ihmisiä tullaan rankaisemaan omana itsenään olemisesta ja itsensä ilmaisemisesta.”

”Laki leimaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia aikuisia ja lapsia sekä syventää heidän syrjintäänsä. Laki evää heiltä pääsyn tietoon, joka voi olla olennaista heidän hyvinvoinnilleen.”

”Laissa oletetaan, että estämällä lasten pääsy tuen ja tiedon äärelle, jonka avulla he voivat tehdä tietoisia, itsenäisiä ja vastuullisia päätöksiä, tuetaan parhaiten heidän kehitystään. Tämä laki on epäoikeudenmukainen.”

”Tämän lisäksi laki epää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta tasavertaisuuden lain edessä rajoittamalla HLBTI-aktivistien toimintaa. Aktivisteja on jo nyt häiritty ja heitä vastaan on hyökätty.”,  David Diaz-Jogeix painottaa.

Seuraa meitä: