Vankeus ei vaienna ihmisoikeuksia puolustavia naisia

Prostituutioon yllyttäminen, propagandan levittäminen ja kansallisen turvallisuuden vaarantaminen. Iranilaisten vankiloiden kalterit kätkevät taakseen kymmeniä naisia, joiden syytteet ovat absurdia luettavaa – todellisuudessa he ovat ainoastaan puolustaneet kaikkien yhteisiä oikeuksia.

Yasaman Aryani vastustaa maan tiukkoja huivipakkolakeja. Tuomio: 16 vuotta

Yasaman Aryani halusi muutoksen Iranin syrjivään lakiin, jonka mukaan naisten on laitonta esiintyä julkisesti hiuksia peittämättä. Naistenpäivänä 2019 Yasaman ja hänen äitinsä riisuivat päähuivinsa ja jakoivat kukkia vain naisille tarkoitetussa junanvaunussa Teheranissa. Yasaman puhui unelmastaan, tulevaisuudesta, jossa kaikilla naisilla olisi vapaus päättää itse omasta pukeutumisestaan.

Kun tästä hetkestä tallennettu video levisi julkisuuteen, Yasaman pidätettiin. Häntä syytettiin “prostituutioon yllyttämisestä”, koska hän oli vastustanut maan huivipakkoa.

Yasamania pidettiin eristyksissä päiväkausia kestäneiden kuulustelujen ajan ja häntä painostettiin tunnustamaan. Kuulustelijat uhkasivat pidättää myös hänen ystäviään ja perheenjäseniään. Yasaman sai 16 vuoden vankeustuomion. Helmikuussa 2020 saimme tiedon, että Teheranin muutoksenhakutuomioistuin oli alentanut tuomion yhdeksään vuoteen ja seitsemään kuukauteen.

Yasamanin julma rangaistus liittyy viranomaisten yritykseen hiljentää huivipakkoa vastaan kampanjoivat naiset.

Atena Daemi kritisoi kuolemanrangaistusta. Tuomio: 7 vuotta

Monen iranilaisen tavoin, Atena Daemi toivoo, että Iran luopuisi kuolemanrangaistuksesta. Hän kritisoi tätä epäinhimillistä rangaistusta sosiaalisessa mediassa, jakoi kuolemantuomion vastaisia lehtisiä ja osallistui rauhanomaiseen mielenosoitukseen, jossa vastustettiin nuoren naisen teloitusta. Tämä tulkittiin propagandan levittämiseksi ja kansallista turvallisuutta uhkaaviin kokoontumisiin osallistumiseksi.

Atena pidätettiin lokakuussa vuonna 2014. Viikkoja kestäneiden kuulustelujen aikana häntä kidutettiin, uhkailtiin ja pidettiin eristyksissä. Puolen vuoden vankeuden jälkeen hänet vapautettiin takuita vastaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Atena sai 14 vuoden tuomion, jota vetoomustuomioistuin alensi vuonna 2016 seitsemään vuoteen. Saman vuoden marraskuussa hänet vietiin vankilaan suorittamaan tuomiotaan.

Vankeuden aikana viranomaiset ovat pahoinpidelleet Atenaa ja häntä on myös siirrelty vankiloiden välillä.

Atenaan kohdistuvat syytökset ovat keino hiljentää Atena ja monet muut ihmisoikeuspuolustajat, jotka uskaltavat tuoda esiin Iranin hallinnon ihmisoikeusloukkauksia.

Ihmisoikeusasianajaja Nasrin Sotoudeh puolustaa aktivisteja. Tuomio: 38 vuotta ja 148 raipaniskua

Nasrin Sotoudeh on pitkän linjan ihmisoikeusasianajaja, joka on saanut työstään myös ihmisoikeuspalkinnon. Se ei kuitenkaan estänyt Iranin viranomaisia pidättämästä häntä kesäkuussa vuonna 2018.

Ennen pidätystään Nasrin oli puolustanut oikeudessa lukuisia naisia, jotka olivat osallistuneet huivin käyttöpakkoa vastustaviin mielenosoituksiin. Tutkintavankeuden aikana Nasrin sai tietää, että hänet oli tuomittu vuonna 2016 viiden vuoden tuomioon “propagandan levittämisestä”. Nasrin ei itse ollut saanut osallistua oikeudenkäyntiin eikä hänelle oltu ilmoitettu tuomiosta ennen tuoreinta pidätystä.

Pidätyksen jälkeen Nasrinille luettiin myös sarja uusia syytteitä esimerkiksi  “kansallisen turvallisuuden uhkaamisesta” ja “prostituutioon yllyttämisestä.” Nasrin tai hänen asianajajansa eivät saaneet osallistua oikeuden käsittelyyn.

Nasrin tuomittiin vuoden 2019 maaliskuussa seitsemästä eri syytekohdasta, joista hänelle langetettiin maksimirangaistukset. Kokonaisuudessaan hänen tuomionsa on 38 vuotta ja 148 raipaniskua.

Pidätyksensä takia Nasrin ei enää saa puolustaa mielenosoituksia johtaneita naisia oikeudessa, joten hän  on vankeudessa luopunut omasta huivistaan – mielenosoituksena hijabin käyttöpakon alentavalle ja ihmisoikeusvastaiselle luonteelle.

Narges Mohammadi tuo ihmisoikeusloukkauksia esiin. Tuomio: 16 vuotta

Narges Mohammadi on työskennellyt ihmisoikeusjärjestön toiminnanjohtajana. Työnsä takia hänet on vangittu useita kertoja vuoden 1998 jälkeen. Hänen tuomionsa on kokonaisuudessaan 16 vuoden mittainen.

Oikeuslaitos katsoi medialle annettujen ihmisoikeusloukkauksiin liittyvien haastattelujen ja  rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistumisen olleen “kansallisen turvallisuuden vaarantamista” ja “hallituksen vastaisen propagandan levittämistä”. Todellisuudessa mielenosoituksissa vastustettiin kuolemanrangaistusta ja happoiskuja. Narges itse uskoo tuomion olevan kosto yhteistyöstä muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa.

Vakavista kroonisista sairauksista kärsivä Narges on jatkanut taisteluaan vankilasta käsin. Marraskuussa 2019 hän osallistui istumalakkoon, jossa kunnioitettiin mielenosoittajia, jotka Iranin turvallisuusjoukot tappoivat laajalle levinneissä mielenosoituksissa. Istumalakko toi Nargesille myös seurauksia. Hänet siirrettiin yllättäen toiseen vankilaan ja häneltä evättiin tapaaminen asianajajansa kanssa. Siirron yhteydessä häntä myös pahoinpideltiin.

Narges on yksi monista mielipidevangeista, joita pelotellaan, rangaistaan ja nöyryytetään eväämällä julmasti pääsy terveydenhuoltoon.

Yasaman, Atena, Nasrin ja Narges eivät ole ainoita, jotka ovat vaarantaneet henkensä ja uhranneet vapautensa puolustaessaan ihmisoikeuksia Iranissa. Tälläkin hetkellä kymmeniä naisia rangaistaan yksinkertaiseksi vain siksi, että he ovat puolustaneet ihmisoikeuksia. 

Jatkamme sinnikästä työtämme mielipidevankien vapauttamisen puolesta.