Vaadimme hallitukselta toimia translain uudistamiseksi

33 ihmisoikeus-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöä julkaisi tänään Suomen hallitukselle osoitetun kannanoton, jossa vaaditaan translain ihmisoikeusloukkausten poistamista.

Järjestöjen mukaan sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen tapahtuu henkilön omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

”Vaadimme, että Suomi täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja sitoumukset ihmisoikeuksien toteuttamisesta. Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia. Ehdoksi ei myöskään saa asettaa terveydenhoitohenkilöstön tai muun kolmannen osapuolen lausuntoa tai vastaavaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Mahdollisten lääketieteellisten hoitojen tulee perustua kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa”, sanoo Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki.

Translain muutoksia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta edellinen hallitus ei antanut asiasta esitystä eduskunnalle. Ministeriön asiantuntijatyöryhmä ehdottaa mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voisi itse ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ja että rekisterimerkinnän muutos voitaisiin tehdä ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä voisi työryhmän mukaan olla perusteltua tarkastella.

Järjestöjen mielestä on syytä harkita, onko erillinen translaki ylipäätään tarpeellinen esitettyjen muutosten jälkeen, vai sopivatko juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvät säännökset Tanskan mallin mukaan paremmin väestötietolakiin, jossa muutenkin säännellään henkilötunnuksen muuttamiseen liittyviä tilanteita.

Parhaillaan vietetään Helsinki Pride -viikkoa, jonka teemana on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen hyvinvointi.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:

Amnesty International Suomen osasto ry, Demarinuoret, DreamWearClub ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry, Keskustanuoret, Keskustan opiskelijaliitto (KOL) ry, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, Kynnys ry, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Naisasialiitto Unioni ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL), Piraattinuoret ry, Punainen sateenkaari (SKP:n HLBTQ-työryhmä), Regnbågsankan rf, Sateenkaariperheet ry, Seta ry, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Svensk ungdom, Trasek ry, Vammaisfoorumi ry, Vasemmistonuoret ry, Vasemmisto-opiskelijat ry, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry, Åbo Akademis studentkår