Etusivu Uutiset Turkissa pidätettyjä kidutettu – vaadimme riippumattomia tarkkailijoita

Turkissa pidätettyjä kidutettu – vaadimme riippumattomia tarkkailijoita

Turkissa pidätetyt ovat keräämiemme tietojen mukaan joutuneet kidutetuiksi muun muassa raiskaamalla. Kidutusta on tapahtunut sekä virallisissa että epävirallisissa pidätyskeskuksissa. Epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on pidätetty yli 10 000 ihmistä.

Vaadimme riippumattomille tarkkailijoille pääsyä pidätyskeskuksiin, joita Turkissa on perustettu muun muassa poliisin tiloihin, urheilukeskuksiin ja oikeustaloille. Uskottavien tietojen mukaan poliisit ovat pitäneet pidätettyjä kivuliaissa asennoissa kahden vuorokauden ajan, kieltäneet heiltä ruuan, veden ja hoidon sekä uhkailleet heitä sanallisesti. Pahimmissa tapauksissa pidätettyjä on hakattu ja kidutettu.

”Tiedot pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta, kuten hakkaamisesta ja raiskaamisesta, ovat äärimmäisen huolestuttavia etenkin, kun pidätettyjä on niin paljon. Keräämämme tiedot ovat vain murto-osa niistä pahoinpitelyistä, joita pidätyskeskuksissa saattaa tapahtua”, Amnestyn Euroopan johtaja John Dalhuisen sanoo.

Pidätyksiä on tapahtunut mielivaltaisesti ja osaa pidätetyistä pidetään epävirallisissa pidätyskeskuksissa. Tietoomme tulleissa tapauksissa pidätetyille ei ole annettu mahdollisuuksia olla yhteydessä asianajajiin tai läheisiin, eikä heille ole annettu kunnollista tietoa heitä vastaan nostetuista syytteistä.

Viime viikolla julistetun hätätilan nojalla pidätys voi kestää neljästä jopa 30 päivään ennen syytteiden nostamista. Pidätysaikojen pidentäminen kasvattaa kidutuksen riskiä entisestään. Viranomaiset saavat nyt myös tarkkailla tai nauhoittaa pidätettyjen ja heidän asianajajiensa keskustelut ennen oikeudenkäyntiä. Pidätettyjen oikeutta valita itse asianajajansa on rajoitettu. Kaikki nämä toimet murentavat pidätettyjen mahdollisuuksia saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

”Anna hänen kuolla. Sanotaan, että hänet tuotiin meille kuolleena.”

Kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu

Haastattelimme asianajajia, lääkäreitä sekä pidätyskeskusten työntekijöitä. Kuulimme äärimmäisen huolestuttavia tietoja kidutuksesta etenkin Ankaran poliisin päämajan urheilukeskukseen perustetusta pidätyskeskuksesta. Pidätettyjä pidettiin kivuliaissa asennoissa, heitä hakattiin ja kidutettiin muun muassa raiskaamalla. Kahden asianajajan mukaan pidätetyt olivat nähneet, miten poliisit olivat raiskanneet pidätettyjä upseereja pampuilla ja sormin.

Keskuksessa työskennellyt henkilö kertoi nähneensä pidätetyn, joka oli vakavasti loukkaantunut hakkaamisesta. Hänen päänsä oli turvonnut, hän ei pystynyt seisomaan ja menetti lopulta tajuntansa. Vaikka osa pidätetyistä sai hoitoa, tältä henkilöltä hoito kiellettiin.

”Anna hänen kuolla. Sanotaan, että hänet tuotiin meille kuolleena”, haastateltu kertoi poliisille työskennelleen lääkärin sanoneen.

Saman haastateltavan mukaan Ankaran poliisin päämajan urheilukeskuksessa pidettiin 650–800 sotilasta. Ainakin 300 pidätetyistä näytti joutuneen pahoinpidellyksi. Heillä oli mustelmia, haavoja ja murtumia. Noin 40 heistä oli loukkaantunut niin pahasti, etteivät he pystyneet kävelemään. Kaksi heistä ei kyennyt edes seisomaan. Pahinta kohtelua näyttivät saavan korkeissa asemissa armeijassa olleet.

Turkin on palattava laillisuuden tielle

Haastattelimme yli kymmentä asianajajaa Ankarassa ja Istanbulissa heidän asiakkaidensa pidätysolosuhteista. Asianajajien kertomusten mukaan suurin osa pidätetyistä oli pidätettyinä neljä päivää tai enemmän ennen syytteiden nostamista. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta he eivät voineet pitää yhteyttä tänä aikana kehenkään. Suurimmassa osassa tapauksista he näkivät asianajajansa vasta juuri ennen oikeuden eteen menemistä tai syyttäjien kuulustelua.

Asianajajien mukaan suurimmassa osassa tapauksista heille tai heidän pidätetyille asiakkailleen ei annettu tarkkaa tietoa syytteistä, mikä teki puolustuksen valmistelusta vaikeaa. Sotilaita vietiin oikeuden eteen jopa 20–25 hengen ryhmissä. VVain yksi haastateltu kertoi, että pidätetty henkilö oli saanut valita oman asianajajansa. Muiden haastateltavien mukaan yksityisellä puolella työskentelevät asianajajat eivät saaneet lupaa edustaa pidätettyjä.

“Turkki on ymmärrettävästi huolissaan turvallisuudesta tällä hetkellä, mutta mitkään olosuhteet eivät oikeuta kiduttamista, epäinhimillistä kohtelua tai mielivaltaisia pidätyksiä. Turkissa vallitsee nyt pelon ja järkytyksen ilmapiiri. Hallituksen pitää saada maa takaisin oikeuksien ja laillisuuden tielle, ei koston”, Dalhuisen sanoo.

Asianajajien antamien tietojen mukaan monessa tapauksessa pidätykset näyttivät olevan mielivaltaisia. Suurimmassa osassa näistä tapauksista viranomaiset eivät pystyneet osoittamaan asianajajille todisteita siitä, että heidän pidätetyt asiakkaansa olisivat osallistuneet rikolliseen toimintaan. Tuomarit määräsivät sotilaat pidätettäväksi, jos he olivat lähteneet kasarmeiltaan vallankaappausyrityksen iltana riippumatta siitä, miksi he olivat poistuneet.

Pidätyksiä vahtimaan tarvitaan riippumattomia tarkkailijoita

Vaadimme, että Euroopan kidutuksen vastainen komitea (CPT) lähettää tarkkailijansa seuraamaan pidätettyjen olosuhteita Turkissa. Euroopan neuvoston jäsenenä Turkilla on velvollisuus tehdä yhteistyötä CPT:n kanssa. Amnesty vaatii Turkin viranomaisia tuomitsemaan pidätettyjen kidutukset sekä saattamaan siihen syyllistyneet vastuuseen.

“Vaadimme Turkin viranomaisia kunnioittamaan kansainvälisiä velvoitteita, joita kansainväliset ihmisoikeudet heille asettavat. Hätätilaa ei saa käyttää pidätettyjen oikeuksien polkemiseen”, Dalhuisen sanoo. ”Kidutuksen kielto on absoluuttinen, siitä ei saa tinkiä koskaan eikä sitä voi jäädyttää.”

Pidätyksistä on ilmoitettava välittömästi asianajajille sekä perheelle. Asianajajilla on oltava mahdollisuus olla yhteydessä asiakkaisiinsa kaikissa pidätyksen vaiheissa.

Seuraa meitä: