Turkin täytyy puuttua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään

Turkin viranomaisten tulee saattaa voimaan lainsäädäntö, jolla suojellaan homoja, lesboja, biseksuaaleja ja transihmisiä (HLBT) laajamittaiselta syrjinnältä toteaa Amnestyn raportti Not an illness nor a crime.

http://vimeo.com/25345311

Raportti kertoo Turkissa vallitsevasta syrjinnästä, jota HLBT-ihmiset kohtaavat terveydenhuollossa, asumisessa ja työpaikoilla.

Turkin HLBT-ihmiset joutuvat usein salaamaan seksuaalisen suuntautumisensa jopa omalta perheeltään heihin kohdistuvien ennakkoluulojen, syrjinnän ja hyökkäysten pelon vuoksi. toteaa Pia Puu Oksanen Amnesty Internationalin Suomen osastosta.

Viranomaisten homofobiset kannanotot ovat pahentaneet syrjintätilannetta. Turkin uuden hallituksen tulee kunnioittaa HLBT-ihmisten oikeuksia sanoin ja teoin, ei toistaa vanhoja virheitä.

HLBT-järjestöjen mukaan Turkissa murhattiin 16 ihmistä vuonna 2010 oletetun seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolisen identiteettinsä vuoksi. Viharikoksia ei usein raportoida tai niitä ei tunnusteta rikoksiksi. Tutkinnan ja syyttäjälaitoksen puutteiden takia viharikoksiin syyllistyneitä ei saada oikeuden eteen.

Turkin poliisin transsukupuolisille naisille mielivaltaisesti määräämät sakot ovat osa systemaattista, sukupuoli-identiteettiin pohjautuvaa syrjintää. HLBT-järjestö Lambdan vuonna 2010 Istanbulissa toteuttaman kyselyn mukaan 89 prosenttia kyselyyn vastanneista transsukupuolisista naisista oli joutunut väkivallan kohteeksi pidätyksensä aikana.

Turkin hallituksen toimettomuuden vuoksi paikalliset HLBT-järjestöt ovat työskennelleet väärinkäytöksiä vastaan. Näiden toimijoiden ilmaisun- ja järjestäytymisenvapautta on kuitenkin yritetty rajoittaa. Viranomaiset ovat muun muassa nostaneet oikeusjuttuja, joiden tavoitteena on ollut järjestöjen toiminnan estäminen.

Turkin tulee säätää seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän kieltävä lainsäädäntö mahdollisimman pian. Turkin viranomaisten tulee myös osoittaa omalla toiminnallaan, että homofobisilla kommenteilla ei ole sijaa julkisessa keskustelussa. toteaa Pia Puu Oksanen.

Tiedostot:

Not an illness nor a crime

Aiheet