Etusivu Tiedote Syyriasta pakenevia naisia hyväksikäytetään Libanonissa

Syyriasta pakenevia naisia hyväksikäytetään Libanonissa

Amnestyn I want a safe place: Refugee women from Syria uprooted and unprotected in Lebanon -raportin mukaan monet Syyriasta pakenevat naiset altistuvat Libanonissa hyväksikäytölle muun muassa vuokraisäntien, työnantajien ja jopa poliisiviranomaisten toimesta. Taustalla on Libanonin hallituksen haluttomuus uusia pakolaisten oleskelulupia sekä kansainvälisen avustusrahoituksen niukkuus.

“Libanonissa on vallalla ilmapiiri, jossa Syyriasta pakenevat naiset eivät uskalla kääntyä viranomaisten puoleen pyytämään tarvitsemaansa suojelua sen vuoksi, että heitä uhkaavat häirintä ja hyväksikäyttö”, Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Pia Puu Oksanen sanoo.

Viime vuonna Libanonin viranomaiset ottivat käyttöön uusia sääntöjä, joiden myötä pakolaisten on vaikeaa uusia oleskelulupiaan. Raskas byrokratia ja oleskelulupien uusimisen kalleus ovat johtaneet siihen, ettei monilla pakolaisilla ole mahdollisuuksia uusia lupia. Ilman kunnollista oikeudellista statusta pakolaisia uhkaavat mielivaltaiset pidätykset, vankeus ja jopa karkotus, minkä vuoksi monet eivät uskalla ilmoittaa esimerkiksi hyväksikäyttötapauksia poliisille.

Noin 20 prosenttia Libanonissa olevien syyrialaispakolaisten kotitalouksista on naisten ylläpitämiä. Monien naisten miehet ovat kuolleet tai kadonneet Syyrian konfliktissa.

“Libanonissa asuvat syyrialaispakolaiset kohtaavat mittavaa syrjintää arjen selviytymisessä, asunnon saannissa ja työnhaussa. Naispakolaisille selviytyminen tällaisissa olosuhteissa on usein vielä vaikeampaa, ja he kohtaavat häirintää ja hyväksikäyttöä sekä töissä että arjessa”, Oksanen sanoo.

Noin 70 prosenttia syyrialaisista pakolaisperheistä elää köyhyysrajan alapuolella. Viime vuonna YK sai kasaan vain 57 prosenttia niistä varoista, joita se olisi tarvinnut avustustyölleen Libanonissa. Maailman ruokaohjelma WFP on joutunut pienentämään pakolaisille myönnettävää ruoka-avustusta, ja joka neljäs Amnestyn raporttia varten haastattelemista naisista oli lakannut saamasta avustusta kokonaan viime vuonna.

Monet pakolaisnaiset kertoivat, että heidän on mahdotonta selviytyä Libanonin korkeista elinkustannuksista, mikä altistaa hyväksikäytölle. Jotkut kertoivat saaneensa asiattomia tarjouksia taloudellisesta tai muusta avusta seksiä vastaan. Myös työmarkkinoilla naisia hyväksikäytetään: heille maksetaan aivan liian alhaisia paikkoja tai työnantajan asiattoman käytöksen vuoksi naisten on jätettävä työnsä.

Libanonissa asuu enemmän pakolaisia asukkaita kohti kuin missään muussa maassa, eikä kansainvälinen yhteisö ole tukenut Libanonia riittävästi. Tämä seikka ei kuitenkaan oikeuta pakolaisten huonoa kohtelua.

“Libanonin viranomaisten ei tulisi lisätä pelon ilmapiiriä vaan päinvastoin pikaisesti muuttaa suhtautumistaan pakolaisiin. Naispakolaisia tulee suojella hyväksikäytöltä ja kaikkien halukkaiden täytyy pystyä uusimaan oleskelulupansa ilman rajoituksia”, Oksanen sanoo.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan ainakin 10 prosenttia Syyrian ulkopuolella elävistä pakolaisista, eli noin 450 000 ihmistä, on haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat pikaisesti asuinpaikan jossakin kolmannessa maassa. UNHCR:n mukaan naiset ja tytöt ovat haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia.

Amnesty vaatii kansainvälistä yhteisöä lisäämään Syyrian pakolaisten uudelleensijoittamista kiintiöjärjestelmän avulla ja muita turvallisia reittejä pois alueelta. Valtioiden tulee myös lisätä kansainvälistä rahallista tukea Syyrian pakolaisten auttamiseksi. Kansainvälinen Syyria-konferenssi, jossa keskustellaan YK:n rahoitustarpeesta Syyrian kriisin avustustoimiin, järjestetään Lontoossa 4. helmikuuta.

“Maailman vauraimpien valtioiden, kuten Ison-Britannian, Persianlahden alueen maiden ja Yhdysvaltojen, on tehtävä paljon enemmän kriisin lievittämiseksi. Sen lisäksi, että valtioiden on lisättävä humanitaarista apua Syyrialle ja pakolaisille, niiden on myös otettava vastaan enemmän pakolaisia”, Pia Puu Oksanen sanoo.

I want a safe place: Refugee women from Syria uprooted and unprotected in Lebanon -raportti tiedotteen liitteenä.

 Lisätiedot:

Pia Puu Oksanen
Ihmisoikeustyön johtaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1140
pia.oksanen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Linkit

Seuraa meitä: