Etusivu Uutiset Suomen täytettävä velvollisuutensa kidutettujen hoidosta

Suomen täytettävä velvollisuutensa kidutettujen hoidosta

Suomen valtion on varmistettava Suomessa oleville kidutuksen uhreille heidän tarvitsemansa hoito. Amnesty ja Kidutettujen kuntoutuskeskus muistuttavat kansainvälisenä kidutuksen uhrien päivänä, että ammattimaista hoitoa ei ole riittävästi saatavilla.

Suomessa on tuhansia kidutuksen uhreja. YK:n kidutuksenvastainen sopimus velvoittaa valtiot – Suomi mukaan lukien – järjestämään kidutettujen tarvitseman hoidon ja kuntoutuksen. Kidutuksen uhreilla on oikeus mahdollisimman hyvään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen.

Tällä hetkellä läheskään kaikki kidutuksen uhrit Suomessa eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Ammattimaista hoitoa ei ole saatavilla tarpeeksi ja lisäksi hoidon saatavuudessa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja.

Kidutettujen kuntoutuskeskuksen erityisosaaminen on korvaamattoman arvokasta

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Kidutettujen kuntoutuskeskus on pääosin vastannut kidutettujen kuntoutuksesta Suomessa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Keskuksen rahoitus ei kuitenkaan ole vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä keskuksen toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen varoista ja rahoitus on haettava kullekin toimikaudelle erikseen. Valtio ei rahoita toimintaa, vaikka YK:n sopimus edellyttää valtiota varmistamaan kidutettujen hoidon ja kuntoutuksen.

”Valtion on kannettava vastuunsa kidutuksen uhrien hoidosta ja varmistettava ammattimaisen hoidon saatavuus Suomessa. Psykiatrisen hoitotyön ammattilaisia on koulutettava kaikkialla Suomessa. Samalla on varmistettava Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminnan jatkuvuus”, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Tiina Valonen.

”Kidutettujen kuntoutuskeskuksen erityisosaaminen on korvaamattoman arvokasta ja keskusta tulee jatkossakin hyödyntää kouluttajana, konsultoitavana tahona ja osin hoidon tarjoajana.”

”Kidutus on kauheinta, mitä ihminen voi kokea säilyen hengissä. Suurin osa kidutuksen uhreista kuolee”, sanoo päihde- ja mielenterveystyön ylilääkäri Pekka Tuomola Helsingin Diakonissalaitoksesta.

”Kidutuksen kauhuista pääsee tuskin koskaan kokonaan irti, mutta oikeanlaisella hoidolla kidutuksen uhreja voidaan auttaa elämään elämäänsä ja nauttimaankin elämästään ilman pelkoa kidutuksen jatkumisesta”, Tuomola sanoo.

Tuomolan mukaan eri puolilla Suomea tapahtuvan paikallisen hoidon tukemiseksi olisi hyödyllistä perustaa kidutuksen uhrien hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskus. Osaamiskeskus voisi palvella ja neuvoa psykiatrisia poliklinikoita, mielenterveystoimistoja sekä maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä ympäri maata.

YK:n kidutuksenvastainen yleissopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kidutus on kuitenkin yhä hälyttävän yleistä. Amnesty International on dokumentoinut kidutuskeinojen, kuten sähkösokkien, vesikidutuksen ja raiskauksen käyttöä 141 maassa viimeisen viiden vuoden aikana. Amnesty käynnisti tänä keväänä kaksivuotisen kidutuksenvastaisen kampanjan.

Kidutus on vakava ihmisoikeusloukkaus. Kidutus aiheuttaa uhrille voimakasta henkistä tai fyysistä kipua, kärsimystä ja nöyryytystä. Kidutus on ihmisarvon täydellistä riistämistä. Henkiset vammat, kuten traumaperäinen stressihäiriö, masennus, ahdistus ja muistiongelmat voivat nousta esiin vasta vuosia kidutuksen jälkeen.

Seuraa meitä: