Siirtotyöläisten asema edelleen surkea MM-kisoihin valmistautuvassa Qatarissa – Amnesty vetoaa Palloliittoon

Qatarissa siirtotyöläisten olot ovat edelleen huonot työlainsäädännön uudistuksista huolimatta. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n tulee vaatia uudistusten toimeenpanoa ja valvontaa.

Siirtotyöläisten oikeudet Qatarissa ovat olleet esillä toistuvasti sen jälkeen, kun vuoden 2022 jalkapallon maailmanmestaruuskisat myönnettiin maalle. Amnesty International julkaisee tänään Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup – migrant workers’ rights in Qatar’ -analyysin, joka käsittelee Qatarissa tehtyjen työlainsäädännön uudistusten toimeenpanoa ja valvontaa sekä siirtotyöläisten työolosuhteita.

Vuoden 2017 jälkeen Qatarin hallitus on esitellyt joukon siirtotyöläisten oikeuksiin liittyviä uudistuksia työlainsäädäntöön. Niihin kuuluu muun muassa työnantajansa kotona asuvien kotiapulaisten työaikalaki, työtuomioistuimen perustaminen, minimipalkan säätäminen sekä rahasto, josta voidaan korvata maksamatta jääneitä palkkoja. Muutoksia on tehty myös niin kutsuttuun kafala-sponsorijärjestelmään, joka sitoo siirtotyöläiset työnantajaansa lailla. Maassa on esimerkiksi luovuttu vaatimuksesta, jonka mukaan työntekijöillä tulisi olla työnantajan lupa lähteä maasta tai vaihtaa työpaikkaa.

Qatarin tekemät uudistukset ovat tervetulleita. Niiden toimeenpano ja valvonta ovat kuitenkin täysin riittämätöntä. Monien siirtotyöläisten arjessa uudistukset eivät näy vielä mitenkään. Tuhannet siirtotyöläiset kohtaavat edelleen kaltoinkohtelua. Palkat viivästyvät tai niitä ei makseta lainkaan ja työajat sekä -olosuhteet ovat vaikeat. Työnantajat eivät edelleenkään joudu vastuuseen työntekijöidensä kaltoinkohtelusta.

Amnesty julkaisi syksyllä 2020 raportin, joka kertoi siirtotyöläiskotiapulaisten kohtuuttomasta työtaakasta. Haastatellut työskentelivät keskimäärin 16 tuntia päivässä eikä osalla ollut ollut yhtäkään vapaapäivää työsuhteensa aikana.

Toinen Amnestyn kesäkuussa 2020 julkaisema selvitys osoitti, että noin 100 siirtotyöläistä työskenteli jopa seitsemän kuukautta ilman palkkaa maailmanmestaruuskisojen semifinaalipaikassa Al Baytin stadionilla. Suurin osa työläisistä sai palkan selvityksen julkaisun jälkeen. Tapaus osoitti kuitenkin niin Qatarin viranomaisten kuin FIFA:n epäonnistuneen tilanteen korjaamisessa. 

Amnestyn Suomen osasto vetoaa Palloliittoon

FIFA:lla on MM-kisojen järjestäjänä velvollisuus varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kisojen valmisteluissa ja kisojen aikana.

Amnesty Internationalin eri osastot yli 20 maassa ovat lähestyneet kansallisia jalkapalloliittoja vedoten liittoihin, että ne ottaisivat aktiivisen roolin siirtotyöläisten oikeuksien turvaamisessa. Kansallisten jalkapalloliittojen tulee vaatia FIFA:a käyttämään vaikutusvaltaansa Qatarin hallitukseen sekä julkisesti että yksityisesti. Qatarin hallituksen täytyy varmistaa, että työlainsäädännön uudistukset todella otetaan käyttöön ja niiden toteutumista valvotaan.

”Lainsäädännön uudistuksista huolimatta maailmanmestaruuskisojen stadioneilla työskentelevät työntekijät ovat edelleen vaarassa joutua kaltoinkohtelun uhreiksi. Ilman siirtotyöläisten panosta kisoja ei voitaisi järjestää. FIFA:n täytyy ottaa voimakkaampi rooli, että työntekijöiden tilanne paranee. Tätä viestiä myös Suomen Palloliiton täytyy viedä eteenpäin”, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo.