Reippaita askelia kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa – kuluvan vuoden kohokohtia

Onnistumiset vievät meitä kohti maailmaa, jossa ihmisoikeudet toteutuvat kaikille, kaikkialla. Ne ovat osoitus siitä, että yhdessä saamme muutoksen aikaan. Koostimme hyviä uutisia pullistelevan artikkelin, koska niistä ei voi koskaan iloita liikaa.

Äitiyslaki astui voimaan

Juhlimme äitiyslain voimaantuloa huhtikuussa. Laki mahdollistaa sen, että naisparien lapsilla voi olla kaksi vanhempaa heti syntymästään lähtien. Tämä kansalaisaloitteella aikaansaatu lakimuutos on erityisen tärkeä lapsen oikeuksien kannalta.

Toiminnanjohtajamme Frank Johansson oli yksi aloitteen vireillepanijoista ja tuimme aloitetta vahvasti alusta lähtien.

Apua seksuaalista väkivaltaa kokeneille

Yhä useampi seksuaalista väkivaltaa kokenut saa apua, kun toukokuussa Turkuun avautui Suomen toinen seksuaaliväkivallan uhreja auttava Seri-tukikeskus. Alkuvaiheessa keskuksen arvioidaan auttavan sataa ihmistä vuosittain. Vain kuukautta myöhemmin kolmas tukikeskus avasi ovensa Tampereella.

Tämä on hienoa edistystä – keskukset tuovat helpotusta suureen avun tarpeeseen!

Kannustamme päättäjiä lisäämään Seri-tukikeskusten määrää sekä resursseja jo olemassa oleviin keskuksiin.

Ihmisoikeudet x 31

Eduskuntavaalien alla esitimme ehdotuksemme hallitusohjelmakirjauksiksi ja mikä parasta, meidät kuultiin. Ihmisoikeudet mainitaan uudessa hallitusohjelmassa 31 kertaa!

Hallitusohjelmasta löytyy esimerkiksi translain sekä seksuaalirikoslainsäädännön uudistus ja pakolaiskiintiön korottaminen sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantaminen. Myös perheenyhdistämisen tulorajojen kohtuullisuutta selvitetään.

Hallitus osoittaa myös vahvaa sitoutumista naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan nostamalla esimerkiksi tukipalvelujen määrää, luomalla toimintaohjelman ja perustamalla riippumattoman raportoijan tehtävän. Myös perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on kirjattu hallitusohjelmaan. Nämä kaikki ovat hienoja avauksia!

Nyt meidän täytyy varmistaa, että kirjaukset pannaan toteen ja käytäntöön, ja niihin varataan riittävästi rahaa.

Ihmisoikeuspuolustajat vaativat tukea EU:lta​

Elokuun lopulla kutsuimme Helsinkiin viisi ihmisoikeuspuolustajanaista maailman eri kolkista. Mukana oli kampanjoistamme tuttuja kasvoja, kuten esimerkiksi sateenkaariyhteisön oikeuksia puolustava Vitalina Koval Ukrainasta.

Naiset kertoivat häirinnästä ja hiljentämisyrityksistä, joita he kohtaavat työnsä ja sukupuolensa takia. He pääsivät kertomaan kokemuksistaan ja vaatimaan työlleen tukea suoraan EU:n ulkoministereiltä. 

Onnistumisia ympäri maailmaa

Kirgisia ratifioi vihdoin YK:n vammaissopimuksen. Botswana seurasi Angolan tammikuussa antamaa esimerkkiä ja laillisti samaa sukupuolta olevien suhteet. Myös Taiwanista kantautui hyviä uutisia: se sallii ensimmäisenä Aasian maana samaa sukupuolta olevien avioliitot!

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan Taiwanin lisäksi Ecuadorissa, jossa jo kesällä vietettiin ensimmäisiä sateenkaarihäitä. Myös Pohjois-Irlannissa äänestettiin vastaavan lainsäädännön puolesta.

Kreikassa suostumukseen perustuva seksuaalirikoslainsäädäntö tuli voimaan kesäkuussa.