Poliisi kiduttanut Syyriaan palaamaan joutuneita turvapaikanhakijoita

Syyriaan palanneet turvapaikanhakijat ovat joutuneet poliisin väkivallan ja kidutuksen uhreiksi. Amnestyn keräämien todisteiden perusteella Syyriassa ei ole turvallisia alueita – ei edes Damaskoksessa tai sen lähialueilla – joihin palata. Raportti osoittaa, että naiset ja lapset ovat palatessaan yhtä suuressa vaarassa kuin miehet. Monet valtiot painostavat syyrialaisia turvapaikanhakijoita palaamaan kotimaahansa.

Amnesty Internationalin tänään julkaistavassa You’re going to your death -raportissa on dokumentoitu tiedusteluviranomaisten toimet 66 ihmisen kohdalla, jotka ovat palanneet Syyriaan haettuaan turvapaikkaa ulkomailta. Palanneista 13 on lapsia.

Syyrian viranomaiset ovat pidättäneet maahan palanneita henkilöitä, heitä on kidutettu, heihin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa ja ihmisiä on kateissa. Ainakin viidessä Amnestyn dokumentoimassa tapauksessa henkilö on menehtynyt ollessaan pidätettynä. Toistaiseksi 17 kadoksissa olevan ihmisen kohtalosta ei ole tietoa.

Maahan palanneet kertoivat Amnestylle, että tiedusteluviranomaiset kohdistavat toimiaan erityisesti ihmisiin, jotka ovat yrittäneet paeta Syyriasta, ja syyttävät heitä epälojaalisuudesta tai ”terrorismista”.

Muun muassa Tanska, Ruotsi sekä Turkki rajaavat suojelua ja painostavat turvaa hakevia palaamaan Syyriaan. Amnestyn keräämien todisteiden ja haastatteluiden pohjalta on selvää, että Syyriassa ei ole alueita, joihin olisi turvallista palata.

”Vaikka armeijan väkivaltaisuudet ovat laantuneet, Syyrian hallituksen taipumus törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ei ole. Kidutus, ihmisten katoamiset sekä mielivaltaiset ja laittomat pidätykset, jotka ovat ajaneet monet syyrialaiset hakemaan turvapaikkaa ulkomailta, ovat aivan yhtä voimissaan yhä edelleen. Nyt jopa se, että on yrittänyt paeta Syyriasta, laittaa palanneet ihmiset riskiin”, sanoo Amnestyn tutkija Marie Forestier.

”Jokainen valtio, joka väittää Syyrian olevan turvallinen, jättää täysin huomiotta millainen tilanne on todellisuudessa. Me vetoamme eurooppalaisiin hallituksiin, että syyrialaisille myönnetään pakolaisstatus ja ettei heitä pakoteta suoraan tai painostamalla palaamaan Syyriaan. Myös Libanonin, Turkin ja Jordanin täytyy suojella syyrialaisia turvapaikanhakijoita palautuksilta kansainvälisten sopimusten mukaisesti.”

Kidutusta, seksuaalista väkivaltaa ja katoamisia

Amnesty dokumentoi 59 ihmisen mielivaltaisen pidätyksen heidän palattuaan Syyriaan. Useimmiten pidätyksiin liittyi syytöksiä “terrorismista”. Pidätetyistä 33 joutui kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi pidätyksen tai kuulustelujen aikana. Kidutuksella pyrittiin saamaan pidätetyt tunnustamaan väitettyjä rikoksia.

Amnesty dokumentoi, että seksuaalista väkivaltaa käytettiin 14 ihmisen tapauksessa. Tämä sisälsi seitsemän raiskausta, joiden uhreiksi joutui viisi naista, teini-ikäinen poika ja viisivuotias tyttö.

Kertomukset vastaavat samaa kaavaa kuin dokumentoinnit seksuaalisesta väkivallasta ja raiskauksista, joita hallitusta tukeneet joukot tekivät konfliktin aikana.

Osa perheistä valitsi naiset palaamaan Syyriaan ennen miehiään, koska olettivat, että naisia ei pidätettäisi yhtä herkästi. Amnesty kuitenkin dokumentoi 13 naisen sekä kymmenen lapsen pidätyksistä. Lapset olivat iältään kolmesta viikosta 16-vuotiaaseen. Viisi lasta joutui poliisin kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. Naiset ovat yhtäläisessä vaarassa kuin miehet palatessaan Syyriaan ja siksi heille tulee myöntää samantasoista suojelua kuin miehille.

Kaikkiaan 27 ihmistä oli läheisiltään kadoksissa. Lopulta viranomaiset kertoivat, että viidessä tapauksessa kadonnut henkilö oli kuollut ollessaan pidätettynä. Viisi henkilöä vapautettiin. 17 ihmisen kohtalo on toistaiseksi tuntematon.

Syyria ei ole turvallinen palaajille

Tanska ja Ruotsi ovat arvioineet uudelleen oleskelulupien myöntämisperiaatteita syyrialaisille turvapaikanhakijoille, jotka tulevat alueilta, jotka maat ovat määritelleet turvallisiksi paluuseen. Näihin kuuluu esimerkiksi Damaskos ja sitä ympäröivä maaseutu. Amnestyn raportin tapauksista kolmannes ihmisoikeusloukkauksista tapahtui Damaskoksessa tai sen alueella.

Raportin pohjalta Amnesty päättelee, ettei mikään Syyrian alue ole turvallinen palaajille. Ihmiset, jotka ovat lähteneet maasta Syyrian konfliktin alettua ovat vaarassa joutua vainon kohteeksi.

Amnesty raporttiin haastateltiin Syyriaan palanneita vuosien 2017–2021 välillä. Haastateltuja syyrialaisia oli 41, joihin lukeutui palanneita, heidän sukulaisiaan ja ystäviään. Lisäksi raporttiin haastateltiin juristeja, humanitaarista työtä tekeviä sekä asiantuntijoita. Maahan palanneet tulivat Libanonista, Rukbanista, Ranskasta, Saksasta, Turkista, Jordaniasta ja Arabiemiirikunnista.