Pakolaiset tarvitsevat turvallisen pääsyn Eurooppaan, eivät lisää esteitä