Pakolaiset tarvitsevat turvallisen pääsyn Eurooppaan, eivät lisää esteitä

EU-valtioiden tulee varmistaa kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten turvallinen pääsy EU:n alueelle eikä sulkea rajojaan. Brysselissä pidetään tällä viikolla korkean tason kokouksia samanaikaisesti kun Keski-Euroopan maiden rajoilla on levotonta.

EU-jäsenvaltioiden odotetaan keskittyvän tänään ja huomenna järjestettävissä kokouksissa muun muassa pakolaisten jakamiseen eri jäsenvaltioiden kesken.

“Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. EU-johtajien on löydettävä järjestäytynyt ja inhimillinen ratkaisu Euroopan pakolaistilanteeseen. EU:lta puuttuu edelleen poliittista tahtoa ja johtajuutta asian ratkaisuun”, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo.

Tänään jäsenmaiden sisäministerit yrittävät päästä sopuun Euroopan komission ehdotuksesta uudelleen sijoittaa 120 000 turvapaikanhakijaa eri EU-maihin. Viime viikolla järjestetyssä ministerikokouksessa ei päästy asiassa sopuun. Keskiviikon huippukokouksessa keskustellaan laajemmasta ratkaisusta kriisiin ja jatketaan keskustelua turvapaikanhakijoiden jakamisesta, mikäli ministeritasolla ei päästä sopuun.

Erityisesti EU:n ulkorajoilla tilanne on ollut kaoottinen sen jälkeen, kun jotkut EU-maat sulkivat rajansa pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta. Esimerkiksi Serbian ja Unkarin rajalla ihmiset ovat joutuneet olemaan surkeissa oloissa ilman ruokaa, juoksevaa vettä ja suojaa. Unkarin viranomaisten on kumottava lainsäädäntö, joka kriminalisoi “laittoman maahantulon”. Unkarin on annettava kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille pääsy turvapaikkamenettelyyn ja taattava riittävät vastaanotto-olosuhteet.

https://youtu.be/BBy8IBrAtk4

Euroopan johtajien vastaus pakolaiskriisiin on ollut kunnianhimoton ja epäonnistunut

Toistaiseksi Euroopan johtajien vastaus pakolaiskriisiin on ollut kunnianhimoton ja epäonnistunut. Viime viikolla jäsenvaltiot sopivat väliaikaisesta ja poikkeuksellisesta menettelystä, jolla Italiasta ja Kreikasta sijoitetaan 40 000 turvapaikanhakijaa eri EU-maihin seuraavan kahden vuoden aikana. Päätös syntyi yli neljän kuukauden keskusteluiden jälkeen. Edelleen on epäselvää, hyväksyvätkö jäsenvaltiot tätä useampien ihmisten vastaanottamisen.

EU-valtioiden on parannettava vastaanoton olosuhteita ja varmistettava, että turvapaikkaa hakevilla on nopea pääsy turvapaikkamenettelyyn.

“Brysselissä kokoontuvien johtajien tulee löytää pakolaiskriisiin pitkäaikaisia ratkaisuja. Pakolaisille tulee tarjota lisää turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan. EU:n tulee siirtyä kohti aidosti yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää”, Frank Johansson sanoo.