Etusivu Tiedote Omistajaohjauksen periaatepäätös: valtionyhtiöiltä edellytetään laajempaa vastuuta ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksistaan

Omistajaohjauksen periaatepäätös: valtionyhtiöiltä edellytetään laajempaa vastuuta ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksistaan

Hallituksen tänään hyväksymä omistajaohjauksen periaatepäätös vaatii valtionyhtiöiltä vahvempaa vastuunkantoa ihmisoikeuksien toteutumisesta ja edellyttää niitä ottamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet huomioon toiminnassaan.

Aiemmin tänään hyväksytty omistajaohjauksen periaatepäätös vahvistaa yhteiskuntavastuun merkitystä valtion omistajaohjauspolitiikassa. Suurimmat harppaukset otettiin yritysten ihmisoikeusvastuun kirjauksissa, joihin lisättiin mukaan pakollisena osana YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattaminen ja ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite.

“Yhtiöiden on otettava huomioon ihmisoikeudet läpinäkyvästi sekä omassa toiminnassaan että alihankintaketjuissaan. Niiden tulee myös huomioida YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ja toteuteuttaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta.”

“Huolellisuusvelvoitteen myötä valtionyhtiöiden on varmistettava, että niillä on asianmukaiset prosessit toimintansa kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Ottaen huomioon valtionyhtiöidemme globaalin toimintakentän, tällä on iso merkitys erityisesti maissa, joissa valtio ei pysty suojelemaan kansalaistensa oikeuksia.” sanoo Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

“Tämä on tärkeä päätös – seuraavaksi odotamme, että hallitusohjelman mukaisesti huolellisuusvelvoite ulotetaan kaikkiin yrityksiin.”

Ilmastotavoitteiden osalta kirjaukset oikeansuuntaisia

Ilmastotavoitteiden osalta periaatepäätöksen kirjattiin, että valtio-omisteisten yhtiöiden “edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen”. Kirjausten mukaan yhtiöiden on myös tunnistettava toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä asetettava verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset ja mitattavat tavoitteet. Nämä tavoitteet tulee myös saavuttaa sosiaalisesti vastuullisesti.

“On todella tärkeää, että kirjauksissa on selkeät viittaukset niin kansallisiin kuin kansainvälisiin tavoitteisiin, jotka ohjaavat ja linjaavat toimintaa poliittisiin tavoitteisiin. Nyt on aika tehdä tuosta omistajan tahdosta totta: tavoitteet pitää ulottaa osaksi valtionyhtiöiden toimintaa ja varmistaa, että ne ohjaavat niitä tarkoituksenmukaisesti”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Omistajaohjauksen periaatepäätöksen vaikutusta testataan jo pian. Valtion omistaman Fortumin tytäryhtiö Uniper suunnittelee uuden hiilivoimalan avaamista Saksassa jo ensi kesänä ja mahdollisesti myös Alankomaiden viemistä välimiesoikeuteen maan kunnianhimoisen hiilen alasajavan politiikan takia.

“Maailma ei tarvitse eikä ansaitse 2020-luvulla uutta hiilivoimaa eikä sellaisen avaaminen valtionyhtiön hiljaisella suostumuksella minusta vastaa valtion omistajaohjauslinjauksessa tänään ilmoitettua tahtoa”, jatkaa Johansson.

Seuraa meitä: