Oikeutta terveyteen ei voi evätä iän tai vammaisuuden perusteella

Aiheet