Oikeutta terveyteen ei voi evätä iän tai vammaisuuden perusteella