Oikeudenkäyntifarssin on loputtava – Turkki, vapauta ihmisoikeuspuolustajat