Shell vastuuseen ympäristörikoksista Nigeriassa
Ilmastokriisi & yritysvastuu

Shell vastuuseen ympäristörikoksista Nigeriassa

Amnesty on tutkinut Shellin toimintaa Nigeriassa yli kahden vuosikymmenen ajan. Ympäristörikoksiin syyllistynyt öljy-yhtiö on tuhonnut toiminnallaan paikallisyhteisön elinympäristöä ja elinkeinoja.

Vuonna 2008 öljy-yhtiö Shellin toiminnasta aiheutuneet öljyvuodot tuhosivat Nigeriassa Bodon kaupungissa paikallisen yhteisön elinympäristön ja toimeentulomahdollisuudet vuosikausiksi.

Niger-joen suistossa sijaitsevan Bodon asukkaiden pääasialliset elinkeinot, maanviljely ja kalastus, muuttuivat valtavien öljyvuotojen myötä mahdottomiksi. Vuosien ajan Bodon asukkaat joutuivat elämään saastuneessa ympäristössä ja äärimmäisessä köyhyydessä.

Amnesty osoitti valheet

Yhdessä paikallisen CEHRD-kansalaisjärjestön kanssa Amnesty teki pitkään töitä, jotta öljyvuotojen laajuus, vaikutukset ja syyt paljastuivat.

Amnesty ja CEHRD osoittivat, että Shell tiesi osan Niger-joen suistojen putkien olevan vaarallisen huonossa kunnossa. Shellin sisäisissä asiakirjoissa putkien mainittiin olevan “vakava riski” ja kehoitettiin aloittamaan niiden korjaus välittömästi. Tästä huolimatta Shell ei ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin. Shell väitti, että onnettomuuden syynä oli putkien sabotointi. Amnesty kumosi Shellin väitteet ja osoitti niiden perustuvan epäjohdonmukaisiin tai puutteellisiin todisteisiin.

Amnesty ja CEHRD osoittivat lisäksi Shellin arviot vuotojen koosta täysin alimitoitetuksi. Shell väitti, että vuotojen laajuus oli vain noin 4 000 tynnyriä. Vuonna 2012 Amnesty päätyi laskelmissaan toisenlaisiin lukuihin: ensimmäisestä öljyvuodosta kuvattuun videotallenteeseen perustunut laskelma vuodosta ylitti 100 000 tynnyriä.

Vuonna 2018 Amnesty pyysi Nigerian hallitusta aloittamaan uudelleen tutkimukset lähes 50 vuodosta, koska uudet todisteet olivat nostaneet Shellin selitykset niiden syistä kyseenalaisiksi. Kaikki Shellin Nigerian toimintaa vastaan nostetut oikeusjutut käydään läpi alkuvuodesta 2020 julkaistussa Amnestyn raportissa On trial: Shell in Nigeria.

Ensimmäiset korvaukset maksettu

Hollannin ja Ison-Britannian tuomioistuimissa on käyty vuonna 2020 kolmea erillistä oikeudenkäyntiä Shelliä vastaan Nigerin suistoalueen ​​öljyvahingoista ja Shellin sekaantumisesta Nigerian politiikkaan.

Ensimmäiset korvaukset Shellin aiheuttamista ympäristötuhoista ja ihmisoikeusloukkauksista on jo saatu: Isossa-Britanniassa nostetun oikeuskanteen seurauksena Shell joutuu maksamaan 55 miljoonaa dollaria Bodon öljyvahingon uhreille. Korvaussummasta 35 miljoonaa dollaria jaetaan 15 600 ihmisen kesken ja 20 miljoonaa maksetaan kollektiivisesti yhteisölle.

Taistelu on kuitenkin edelleen kesken, sillä Shellin aiheuttamat ympäristötuhot ja ihmisoikeusloukkaukset jatkuivat vielä vuoden 2009 jälkeen, jota edeltävää aikaa käydyt oikeudenkäynnit koskivat. Shellin omien vuototapahtumaraporttien tiedot paljastavat, että vuosina 2011–2018 yhtiön öljyputkissa ja -kaivoissa on tapahtunut yli 1 000 vuotoa. Amnestyn työ totuuden paljastamisen puolesta ei lopu ennen kuin Shell on puhdistanut saastuttamansa maat ja vesialueet ja korvannut aiheuttamansa vahingot.