Ilmastokriisi ja siirtolaisuus

Yhä useammat ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Ilmastosiirtolaisuus vaatii valtioilta toimia ja varautumista.

Infografiikka: Ilmastosiirtolaisten arvioidut määrät alueittain vuoteen 2050 mennessä

Kuvassa havainnollistetaan värein, ympyröin ja numeroin arvioitu ilmastosiirtolaisten määrä vuoteen 2050 mennessä alueittain eri maanosissa. Arviot ovat seuraavat: Latinalainen Amerikka 10,7 milj. (1,6 % alueen väestöstä), Pohjois-Afrikka 13 milj. (6,1 % alueen väestöstä), Saharan eteläpuolinen Afrikka 71,1 milj. (3,5 % alueen väestöstä), Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia 3,7 milj. (1,7 % alueen väestöstä), Etelä-Aasia 35,7 milj. (1,6 % alueen väestöstä), Itä-Aasian ja Tyynenmeren alue 36,2 milj. (1,9 % alueen väestöstä). Lähde: statista.com, Maailmanpankin tilastoihin perustuen.