Oppimateriaalit
Amnesty on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottanut valmista materiaalia opettajille ja kouluttajille ihmisoikeuskasvatukseen.

Oppimateriaalit

© Karen Veldkamp

Puhutaan suostumuksesta

Amnesty Suomen osaston tuottama materiaali sisältää toimintaideoita yläkouluun ja toiselle asteelle seksuaalioikeuksien toteutumisen ja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi. Materiaali kannustaa rakentamaan maailmaa, jossa jokaisen ihmisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuu.

Puhutaan suostumuksesta -materiaalin toimintaideat tekevät näkyväksi, miten kulttuuriset käsitykset ylläpitävät seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan toteutumista. Niiden avulla on mahdollista keskustella ikätason mukaisesti, mitä on kunnioittava seksuaalinen kanssakäyminen sekä miten suostumuksen voi varmistaa ja antaa. Lisäksi toimintaideat lisäävät nuorten tietoisuutta omista seksuaalioikeuksistaan sekä kannustavat toimimaan niiden puolesta.

Materiaali sisältää yli 20 osallistavaa harjoitusta. Lisäksi siinä on runsaasti taustatietoa ja konkreettisia toimintavinkkejä nuorille aktivisteille.


Mun rajat

Mun rajat on Amnesty Suomen osaston tekemä opetusmateriaali yläkouluille ja toiselle asteelle. Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus.

Mun rajat opetusmateriaalien pohjalta pidettyjen tuntien tavoitteena on opettaa nuorta kunnioittamaan omia ja toisten nuorten oikeuksia sekä kertoa, kuinka omalla toiminnalla voi edistää oikeuksien toteutumista. Nuoria halutaan rohkaista pohtimaan omia sekä toisten rajoja ja käymään keskustelua vallitsevista seksuaalisuuteen liittyvistä stereotypioista ja normeista.

Opetusmateriaali sisältää 15 erilaista toiminnallista harjoitusta aiheesta sekä neljä valmista tuntisuunnitelmaa oppitunneille.

Lataa Mun rajat-materiaali


Koulukino

Koulukino ja Amnesty ovat yhdessä tehneet opetuspaketteja eri ihmisoikeusteemaisiin elokuviin. Opetuspaketit sisältävät tietoa elokuvasta ja siihen liittyvistä ihmisoikeusnäkökulmista. Lisäksi opetuspaketissa on toiminnallisia ja osallistavia tehtäviä luokkahuonetyöskentelyyn ennen ja jälkeen elokuvan katselun.

Jokainen opettaja, kannustamalla keskusteluun ja jakamalla omat oivalluksensa ja tunteensa elokuvasta oppilaiden kanssa, on media- ja ihmisoikeuskasvattaja.

Lue lisää Koulukinon sivuilta: