Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Kasvatusta ihmisoikeuksista
Ikoni: kirja, jonka kannessa on lakipykälä-merkki.
Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja mekanismeista.
Kasvatusta ihmisoikeuksien kautta
Ikoni, jossa kolme henkilöä
Opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja opiskelijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia.
Kasvatusta ihmisoikeuksiin
Opetus voimaannuttaa ihmisiä nauttimaan ja käyttämään omia oikeuksiaan, sekä kunnioittamaan ja puolustamaan muiden oikeuksia.