Miljardilahjuksia, laittomia teloituksia ja ympäristön pilaamista – Shellin hirmuteot vihdoin oikeuden eteen

Vuoden 2020 aikana energiajätti Shell joutuu vastaamaan oikeuden edessä syytöksiin miljardilahjuksista, ympäristön pilaamisesta ja osuudestaan laittomiin teloituksiin. Amnesty International käy läpi maailmalla käsiteltävät oikeusjutut tuoreessa raportissaan.

Amnesty International on tutkinut Shellin toimintaa Nigeriassa yli kahden vuosikymmenen ajan ja koonnut kattavia todisteita ihmisoikeusloukkauksista, joihin yritys on syyllistynyt. Tänään maanantaina 10. helmikuuta julkaistu raportti On trial: Shell in Nigeria valottaa tapauksia, joista Shell joutuu vastaamaan oikeuden edessä vuoden 2020 aikana.

“Shell aloitti uuden vuosikymmenen klassisella viherpesulla. Kalliit mainostempaukset eivät kuitenkaan saa viedä huomiota siitä, että Shell joutuu vihdoin vastaamaan järkyttävistä toimistaan Nigeriassa”, sanoo Amnesty Internationalin asiantuntija Mark Dummett.

“Shellin liiketoimintamalli on käyttänyt hyväksi Nigerian heikkoa oikeusjärjestelmää. Yritys on tehnyt voittoa tuhoamalla ympäristöä ja elämiä. Enää ei riitä, että saastuttajat siirtyvät puhtaisiin energiamuotoihin – heidän on vastattava myös menneisyyden hirmuteoistaan.”

Vuoden 2020 viisi oikeudenkäyntiä

Oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien järjestäminen Nigeriassa on ollut käytännössä mahdotonta. Siksi useat ihmiset ja yhteisöt, joihin Shellin toiminta on vaikuttanut, ovat vieneet tapauksensa Alankomaihin ja Iso-Britanniaan, missä Shellin pääkonttorit sijaitsevat.

Oikeudenkäynneistä saattaa tulla merkittäviä ennakkotapauksia, joiden avulla monikansalliset öljyjätit joutuvat vastuuseen myös tulevaisuudessa.

Haagissa käsitellään parhaillaan Shellin osallisuutta Nigerian armeijan laittomiin pidätyksiin ja teloituksiin vuonna 1995. Neljän lesken mukaan Shell rohkaisi ja pyysi Nigerian armeijaa puuttumaan Ogonimaan alueella puhjenneisiin mielenosoituksiin, joissa vaadittiin Shellin toiminnan lopettamista alueella. Nigerian armeijan julma operaatio kulminoitui Ken Saro-Wiwan ja kahdeksan muun henkilön hirttämiseen epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen.

Shellin osallisuutta Nigerian armeijan ihmisoikeusloukkauksiin käsiteltiin oikeudessa Yhdysvalloissa jo 2000-luvun alussa, jolloin korkein oikeus päätti, ettei sillä ole toimivaltaa asiassa. Alankomaissa oikeuskäsittely on kuitenkin edennyt: oikeusistuin on todennut toimivaltaisuutensa, vaatinut Shelliä luovuttamaan sisäisiä viestejään ja kuullut todistajia, jotka kertoivat Nigerian armeijan maksaneen heille lahjuksia vääristä todistuksista. Todistajien kuuleminen jatkuu maaliskuussa.

Samaan aikaan Shell on haastettuna ainakin neljässä oikeudenkäynnissä. Kolme käsittelee ympäristön pilaantumiseen liittyviä rikoksia ja yksi lahjusjupakkaa, jossa Shellin ja italialaisen öljy-yhtiö Enin väitetään maksaneen 1,3 miljardin dollarin lahjukset Nigerian öljylisenssien siirtelystä.

Shell on ilmoittanut olevansa syytön kaikkiin sitä vastaan nostettuihin syytteisiin.

“Shellin velvollisuus on huolehtia Nigerjoen suiston alueen asukkaiden ihmisoikeuksista. Siinä se on epäonnistunut kammottavalla tavalla jo vuosikymmeniä”, Amnestyn Dummett toteaa.

“Nyt Shellin pitäisi vihdoin kantaa vastuunsa ihmisoikeusvelvoitteistaan ilman oikeustaisteluakin. Sen täytyy lopettaa ympäristön pilaaminen sekä puhdistaa saastuneet maat ja vesialueet.”