Miksi ilmaston lämpeneminen on ihmisoikeuskysymys?

Olemme kääntämässä uuden lehden Amnestyn Suomen osaston toiminnassa, kun aloitamme työn ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Monet varmaan kysyvät, miten tämä liittyy Amnestyyn ja ihmisoikeuksiin.

Ilmaston lämpeneminen on akuutti ihmisoikeushaaste, joka uhkaa perusoikeuksia ja elämän edellytyksiä: oikeuttamme elämään, terveyteen, ravintoon ja veteen sekä kotiin ja toimeentuloon. Lisäksi yhä useammin vainon kohteeksi joutuva ihmisoikeuspuolustaja on nimenomaan toiminut ilmaston lämpenemistä vastaan.

Maailman hallitusten haluttomuus toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi voidaan jopa nähdä historian suurimpana sukupolvet ylittävänä ihmisoikeus­loukkauksena.

Ellei viivyttely lopu ja ellemme hyvin pian näe todellisia ilmastotoimia, ilmastokriisin vaikutukset koskettavat nykyisiä ja tulevia sukupolvia entistä kipeämmin. Sään ääri-ilmiöt ja luonnonkatastrofit yleistyvät. Miljoonat ihmiset menettävät kotinsa ja toimeentulonsa ja lähtevät liikkeelle etsimään paikkaa, missä asua ja elää. Toimien viivästyessä käy todennäköisemmäksi, että päästöjen vähentämiseen käytettävät keinot tulevat entisestään lisäämään jo nyt liian suurta eriarvoisuutta maailmassa.

Ilmaston lämpeneminen, siitä johtuva kasvava muuttoliike ja lisääntyvä eriarvoisuus muodostavat tuhoisan kolmikon, johon pitää reagoida nyt, niin kauan kuin nämä haasteet ovat vielä hallittavissa. Aikaa odotteluun ei ole.

Sanoista tekoihin

Mitä sitten aiomme tehdä? Oikeastaan samaa kuin ennenkin. Teemme tutkimusta ihmisoikeusloukkauksista, joihin ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut, toimimme ilmastotyönsä takia vainottujen puolesta ja heidän kanssaan, viestimme näistä kysymyksistä, vaikutamme Suomen ja muiden maiden hallituksiin ja teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

On ihan turhaa puhua ihmisoikeuksista planeetalla, joka monin osin on tehty ihmiselle elinkelvottomaksi.

Tavoitteena yhteistyössä esimerkiksi ympäristöjärjestöjen kanssa on ihmisoikeusnäkökulman tuominen ilmastokeskusteluun. Me haluamme olla kivi kengässä, joka asettuu valtioiden ja yritysten tielle vaatien niitä noudattamaan ihmisoikeusvelvotteitaan. Me haluamme olla varmistamassa, että ilmastokriisin pysäyttämiseen tähtäävät keinot myös vähentävät eriarvoisuutta.

Syyskuussa Amnesty on kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, luovuttanut ilmastolakkoileville nuorille järjestön suurimman kunnianosoituksen, Ambassador of Conscience -palkinnon. Päätapahtumassa Washingtonissa – YK:n suuren ilmastokokouksen alla – palkinnon sai kaiken käynnistänyt ruotsalainen Greta Thunberg. Olemme myös kirjoittaneet Suomen hallitukselle ja vaatineet sitä toimimaan aloitteellisesti ja esimerkkiä näyttäen YK:ssa ilmastotoimien nopeuttamiseksi.

Aikaa on niukasti ja tällä työllä on kiire. On ihan turhaa puhua ihmisoikeuksista planeetalla, joka monin osin on tehty ihmiselle elinkelvottomaksi. Siksi me panostamme tähän.

Teksti: Frank Johansson. Kirjoittaja toimii Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtajana.

Amnestyn blogissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä edusta järjestön virallista kantaa.