Etusivu Raportit Malawi: Rankaisemattomuuden kulttuuri ruokkii väkivaltaa

Malawi: Rankaisemattomuuden kulttuuri ruokkii väkivaltaa

Malawin viranomaisten täytyy välittömästi uudistaa rikosoikeusjärjestelmänsä suojellakseen henkilöitä, joilla on albinismi. Heitä varjostaa jatkuva uhka tapetuksi tulemisesta ja siitä, että heidän ruuminosiansa myydään maassa, jossa valtaosa hirvittävistä rikoksista jää selvittämättä ja tekijät rankaisematta, kertoo tuore raporttimme.

Sitten marraskuun 2014, Malawissa on rekisteröity 148 rikostapausta – joista 14 murhaa ja seitsemän murhan yritystä – henkilöitä kohtaan, joilla on albinismi. Mutta Amnestyn oman tutkimuksen mukaan vähintään 21 henkilöä on tapettu marraskuun 2014 jälkeen.

“He ansaitsevat saada oikeutta näistä heihin kohdistuneista hirveistä rikoksista. Se, että tapausten käsittelyssä tai tutkinnassa kestää liian pitkään, kertoo Malawin rikosoikeusjärjestelmän järjestelmällisistä epäonnistumisista”, sanoo Deprose Muchena, Amnestyn eteläisen Afrikan osaston alueellinen johtaja.

“Viranomaisten välinpitämättömyyden näitä rikoksia kohtaan on loputtava välittömästi. Ensimmäiseksi heidän on varmistettava, että kaikki käynnissä ja vireillä olevat tapaukset käsitellään viivytyksettä kansainvälisen oikeuden standardien mukaisesti”.

Viranomaisten välinpitämättömyyden näitä rikoksia kohtaan on loputtava välittömästi. Ensiaskeleena heidän on varmistettava, että kaikki käynnissä ja vireillä olevat tapaukset käsitellään viivytyksettä kansainvälisen oikeuden standardien mukaisesti

Tuoreen raporttimme mukaan ihmiset, joilla on albinismi, joutuvat sietämään erittäin pitkiä viivästyksiä oikeusprosesseissaan. Verrattuna muihin rikostutkintoihin, heitä koskevat tapaukset valmistuvat muita hitaammin. 148 raportoidusta rikoksesta, vain 30%:ssa tutkinta oli ehditty viedä loppuun. Malawissa on annettu tähän mennessä vasta yksi tuomio murhasta ja yksi tuomio murhan yrityksestä, kun uhrina on ollut henkilö, jolla on albinismi. Luvut perustuvat Malawin poliisin ja oikeusministeriön viimeisimpiin tilastoihin.

Myös Malawin poliisi on esittänyt Amnestyn ohella vakavan huolensa oikeusprosessien viivästyksistä ja tapauksia käsittelevien tuomarien rajallisesta määrästä.

Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksemme mukaan väkivaltaa henkilöitä kohtaan, joilla on albinismi, ruokkii stereotyyppiset uskomukset, että heidän ruumiinosansa tuovat vaurautta ja onnea.

Viimeaikaiset kuolemat

Yksi viimeisimmistä uhreista on 22-vuotias Mark Masambuka Etelä-Malawissa sijaitsevasta Nakawan kylästä. Mark katosi 9.3.2018 lähdettyään ostamaan ystävänsä kanssa mattoa. Hänen ruumiinsa löydettiin matalasta haudasta 1.4.2018.

Joulukuussa 2017, kaksivuotias Jean Ngwedula katosi. Hänen isänsä oli myynyt lapsen perinteiselle “parantajalle” rituaalisiin tarkoituksiin naapurimaa Mosambikissa. Mosambik on Kongon demokraattisen tasavallan, Etelä-Afrikan, Swazimaan ja Tansanian ohella yksi tiedossa olevistarajan ylittävistä markkinoista ruumiinosille.

Jeanin isä pidätettiin pian, ja häntä vastaan nostettiin syyte murhasta. Tutkinta tapauksen osalta on käynnissä.

Oikeudellisia puutteita

Oikeusistuinten, syyttäjien ja poliisin suurimmat haasteet Malawissa liittyvät taloudellisiin rajoitteisiin ja osaavan henkilöstön vähyyteen selvitettäessä rikoksia, joissa uhrina on henkilö, jolla on albinismi. Tämä on johtanut myös tapausten jonoutumiseen ja hitaaseen etenemiseen.

Vaikka vakavimmat tapaukset käsitellään käräjäoikeutta vastaavalla tasolla, useimmat siellä toimivat syyttäjät ovat poliiseja ilman lainopillista koulutusta. Amnestyn haastatteleman tuomarin mukaan, useimmilla poliisin syyttäjillä on hankaluuksia argumentoida oikeusistuimissa, mikä johtaa usein vapauttaviin tai kevennettyihin tuomiohin.

Tappamiskierteen lopettaminen

Kaikesta huolimatta, Amnesty on laittanut merkille myös edistystä hallituksen pyrkimyksissä suojella henkilöitä, joilla on albinismi: esimerkkinä tästä kesäkuun 13. päivä pidetty muistotilaisuus kansainvälisenä albinismipäivänä Kasungussa.

Malawi tarvitsee kuitenkin kokonaisvaltaisen ihmisoikeusstrategian, joka tarttuu väkivaltaisen ilmiön syihin ja pyrkii estämään hyökkäykset tulevaisuudessa. Tällaisen strategian on rakennuttava myös ihmisoikeuskasvatuksen ja tietoisuuden lisäämisen varaan.

Strategian tulee lisäksi sisältää keinot jäljittää ja tunnistaa ruumiinosien myyntiin liittyvää kauppaa, sen lähteitä ja tiivistää samalla yhteistyötä muiden naapurivaltioiden kanssa estääkseen rajan ylittävää ihmiskauppaa tai kauppaa ruumiinosilla.

“Malawin viranomaisten on varmistettava, ettei henkilöiden, joilla on albinismi, tarvitse enää elää jatkuvassa järjestäytyneen rikollisuuden pelossa. Hallituksen on uudistettava oikeusjärjestelmänsä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuus, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa yhteiskunnassa”, sanoo Deprose Muchena.

Taustaa

Marraskuun 2014 jälkeen ihmisiin, joilla on albinismi, on kohdistunut ennennäkemätön määrä ihmisoikeusloukkauksia, kuten tappoja, sieppauksia ja ryöstöjä. Vastaavanlaisia hyökkäyksiä on tapahtunut myös esimerkiksi Mosambikissa, Tansaniassa ja Etelä-Afrikassa. Henkilöitä, joilla on albinismi, vainotaan heidän ruuminosiensa takia, koska niiden uskotaan sisältävän taikavoimia. Tällä hetkellä Malawissa arvioidaan asuvan noin 7 000 – 10 000 henkilöä, joilla on albinismi.

Lue lisää:

Seuraa meitä: