Etusivu Blogi Lupaukset perheenyhdistämisestä täytyy lunastaa vaalien jälkeen

Lupaukset perheenyhdistämisestä täytyy lunastaa vaalien jälkeen

Suurin osa eduskuntavaaliehdokkaista helpottaisi perheenyhdistämistä. Tämän he ovat kertoneet sekä Amnestyn teettämässä kyselyssä että vaaliohjelmissaan, joissa useilla puolueilla on kirjauksia perheenyhdistämisen puolesta. Perhe on YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa, jolla on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. Siksi lupaukset perheenyhdistämisen helpottamisesta eivät saa unohtua vaalien jälkeen.

”Kun sain negatiivisen päätöksen perheenyhdistämisestä, halusin kuolla. Oli tuskallista nähdä ulkona muita perheitä yhdessä, kun omani oli niin kaukana.”

Näin sanoo ihminen, joka elää Suomessa erossa perheestään.

Me kaikki tiedämme, että perhe on tärkeä. Jokaisella on oikeus perheeseen. Sen tietävät myös eduskuntavaaliehdokkaat.

Amnestyn tilaamassa ja Aula Researchin toteuttamassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin eduskuntavaaliehdokkaiden asenteita kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämistä kohtaan.

Tulokset olivat selvät. Valtaosa ehdokkaista haluaa helpottaa perheenyhdistämistä ja turvata ihmisten oikeuden perheeseen. Näin oli myös Keskustassa ja Kokoomuksessa, jotka ovat olleet menneellä hallituskaudella ajamassa heikennyksiä perheenyhdistämiseen.

Tarvetta perheenyhdistämisen helpottamiselle on, sillä se on tällä hetkellä hyvin vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta. Perheenyhdistämisen vaikeus ei palvele ketään, ei heitä jotka yrittävät saada perhettään luokseen eikä myöskään suomalaista yhteiskuntaa.

Perheestä erossaolon ja perheenyhdistämiseen liittyvien vaikeuksien on todettu olevan tärkein pakolaisten kotoutumista haittaava tekijä. Huoli perheenjäsenistä voi aiheuttaa ahdistusta ja masennusta, vaikeuttaa kielenoppimista ja työllistymistä. On kaikkien edun mukaista helpottaa perheenyhdistämistä ja Suomeen tulleiden kotoutumista.

”Suomi on todella hyvä paikka, mutta on vaikeaa olla täällä ilman perhettäni.”

Nykyisellään toimeentuloedellytys on kohtuuttoman korkea, ja toimeentuloa koskevat säännökset koskevat jopa Suomeen yksin tulleita lapsia. Suomi ei toteuttamillaan säännöksillä ja käytännöillä edistä perheenyhdistämisen toteutumista ja rikkoo räikeästi lapsen etua. Lisäksi perheenyhdistäminen tarjoaisi lähtömaassa eläville turvallisen reitin vakaisiin oloihin, sillä usein perhe jää elämään turvattomiin ja vaikeisiin olosuhteisiin.

”Lapsella kuuluisi olla oikeus olla turvassa isänsä sylissä. On isän velvollisuus huolehtia siitä, että lapset saavat sen, mitä elämässään tarvitsevat.”

Suurin osa eduskuntavaaliehdokkaista haluaakin kyselymme mukaan inhimillistää perheenyhdistämistä sekä ottaa huomioon erityisesti lasten aseman luopumalla toimeentuloedellytyksestä kokonaan lasten kohdalla. Ehdokkaat ovat myös valmiita laskemaan toimeentuloedellytyksen tulorajoja kaikkien osalta.  

Eduskunta myös hyväksyi äskettäin suurella enemmistöllä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Mietinnössä yhtenä päätösehdotuksena oli laatia lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistavat pakolaisten ja toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämisen ilman toimeentuloedellytystä.

Toimeentuloedellytyksen poistamiselle suojelua saaneilta ja yleisesti lapsilta sekä perheenyhdistämisen kohtuullistamiselle on siis suuri kannatus. Tulevan hallituksen tulee tarttua pikaisiin toimiin kyseisten muutosten aikaansaamiseksi.

Perheenyhdistämisen helpottaminen esillä monessa puolueessa – muutosta tarvitaan pian

 

”Perhe erillään on rikki. Aivan kuin tuoli, josta puuttuu jalat.”

Perheenyhdistämisen helpottaminen on esillä useiden puolueiden vaaliohjelmissa. SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP mainitsevat sen yhdeksi tavoitteekseen tulevalle hallituskaudelle. Kristillisdemokraatit puolestaan toteavat vaaliohjelmassaan, että Suomen on perheenyhdistämisessä noudatettava kansainvälisiä sopimuksia.

Perheenyhdistämisen helpottaminen on mukana myös Feministisen puolueen, Eläinoikeuspuolueen ja Suomen kommunistisen puolueen vaaliohjelmissa.

Perheenyhdistämisestä ei ole tarpeen käydä poliittista taistelua.

Tiukkaa vastustusta sen helpottamista kohtaan on hyvin vähän. Siksi perheenyhdistämisen helpottamisesta tulee pitää kiinni hallitusneuvotteluissa eikä viivyttelylle muutosten toteuttamisten kanssa ole aihetta. Muutosta tarvitaan pikaisesti!

Vetoa kanssamme, että tahtotila muuttuu teoiksi ja perheenyhdistämistä helpotetaan mahdollisimman nopeasti.

Tekstissä olevat lainaukset ovat ihmisiltä, jotka elävät Suomessa ilman perhettään.

Teksti: Kaisa Korhonen. Kirjoittaja toimii Amnestyn Suomen osastossa oikeudellisena asiantuntijana

Kuvitus: Elisa Ruuhijärvi

Blogissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta järjestön virallista kantaa.

Tutustu myös vaalisivuihimme. 

Puolueiden hallitusohjelmakannat perheenyhdistämistä koskien:

SDP: Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämistä koskevia määräyksiä on kohtuullistettava ja kansainvälistä suojelua saavat alaikäiset perheenkokoajat vapautettava toimeentulovaatimuksesta kokonaan. Toimeentuloedellytykseen on aina myös sovellettava tapauskohtaista harkintaa ja siitä on voitava poiketa inhimillisillä perusteilla.

Perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen vireille laittamisen käytännön ongelmia on ratkottava yhteisen Pohjoismaisen ja eurooppalaisen linjan pohjalta niin, että perheenyhdistäminen on käytännössä mahdollista.

Vasemmistoliitto: Helpotamme perheenyhdistämistä. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämiselle asetettu toimeentuloedellytys kumotaan. Perheenyhdistämisen käytännön esteitä poistetaan mahdollistamalla hakemuksen jättäminen kaikissa Suomen edustustoissa ja mahdollisuuksien mukaan muiden Pohjoismaiden tai EU-maiden edustustoissa.

Vihreät: Taataan jokaiselle tosiasiallinen mahdollisuus saada perheensä luokseen perheenyhdistämisen kautta. Helpotetaan perheenyhdistämistä poistamalla tulo- ja aikarajat kansainvälistä suojelua saaneilta sekä kohtuullistamalla niitä muille. Perheenyhdistämiseen tehdyt kiristykset on poistettava, sillä on kaikkien edun mukaista, että ihminen saa perheensä luokseen. Tämä on kotoutumisen onnistumisessa ratkaisevassa asemassa.

RKP: Perheiden yhdistäminen toimivaksi. Perheenyhdistämistä tulisi helpottaa, koska kotoutuminen on huomattavasti helpompaa, jos ei koko ajan tarvitse olla huolissaan omasta perheestään.

Kristillisdemokraatit: Perheenyhdistämisissä on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia.

Feministinen puolue: Taataan oikeus perheenyhdistämiseen. ​Helpotetaan perheenyhdistämistä ja perutaan lakiin tehdyt kiristykset, joiden vuoksi perheenkokoajien oikeusperhe-elämään vaarantuu. Alaikäiselle perheenkokoajalle osoitettu toimeentulovaatimus poistetaan kohtuuttomana ja selvästi lapsen edun vastaisena. Mahdollistetaan perheenyhdistämishakemuksen jättäminen sähköisesti, jotta perheenyhdistäminen on tosiasiassa mahdollista.

Turvallisia ja laillisia reittejä suojelua tarvitseville. ​Lisätään turvallisia ja laillisia maahantulon reittejä lisäämällä Suomen edustustoja kriisimaissa ja mahdollisuushakea turvapaikkaa lähtömaassa, myöntämällä humanitaarisia viisumeja ja helpottamalla perheenyhdistämistä.

SKP: Perheenyhdistämisen kriteereitä on helpotettava.

Eläinoikeuspuolue: Suomen tulee vaalikauden kuluessa helpottaa perheenyhdistämistä.

Seuraavilla puolueilla ei ole erityistä mainintaa perheenyhdistämisestä hallitusohjelmatavoitteissaan:

Kokoomus, Keskusta, Sininen tulevaisuus, Perussuomalaiset, Seitsemän tähden liike, Liike Nyt, Piraattipuolue, Liberaalipuolue, Kansalaispuolue, Itsenäisyyspuolue, Suomen Kansa Ensin ja Kommunistinen Työväenpuolue.

Vaikka näillä puoleilla ei ole hallitusohjelmatavoitteissaan kirjauksia aiheesta, niin Amnestyn kyselytutkimuksen tulosten perusteella perheenyhdistämistä helpottaisi 54% Kokoomuksen ehdokkaista, 57% Keskustan ehdokkaista, 4 % Perussuomalaisten ehdokkaista ja 40 % Sinisen tulevaisuuden ehdokkaista.

Lähteinä hallitusohjelmakannoista on käytetty puolueiden eduskuntavaaliohjelmia sekä Helsingin Sanomien 13.3.2019 julkaistua artikkelia ”HS selvitti: Enemmistö puolueista haluaa kiristää turvapaikka­politiikkaa”.

Tutustu myös vaalisivuihimme.

Seuraa meitä: